Leer- en ontwikkeltrajecten

Leer- en ontwikkeltrajecten

Leren is een doorlopend proces dat bestaat uit oefening en toepassing op de praktijk, herhaling en reflectie en feedback. Een eenmalige training of workshop is een goed startpunt en een optimaal leerrendement behaal je door hierop voort te borduren in je eigen praktijk met werkplekleren, coaching en intervisie. Wij helpen hier graag bij met een blended leer- of ontwikkeltraject op maat.

  Dit levert het op:

  • Optimaal leerrendement.
  • Compleet en passend programma voor jullie specifieke leerdoel(en) en situatie.
  • Ondersteuning bij de toepassing van het geleerde op de praktijk.
  • Stimulering van eigenaarschap in leren.

  Samen een passend leertraject ontwikkelen

  De passende vorm ontwikkelen we in samenwerking met jullie op basis van de Q-Leerformule. Hierbij nemen we de missie en visie van jouw zorgorganisatie als uitgangspunt en zorgen we ervoor dat we invulling geven aan de vijf pijlers: praktijk centraal, stimuleren van eigenaarschap, samen leren, feedback & reflectie en plezier in leren.

  Het programma wordt opgebouwd uit verschillende leervormen, zoals klassikale trainingen, praktijkopdrachten, (online) werksessies, coaching, intervisiebegeleiding, serious gaming en meer.

  Denk aan leertrajecten op het gebied van:

  • Management Development
  • Teamontwikkeling
  • Projectmanagement voor zorgprofessionals