Basisregels voor effectief brainstormen

Elke organisatie heeft met veranderingen te maken. Een brainstormsessie is een laagdrempelige en effectieve manier om werknemers te betrekken bij een veranderingsproces. Sterker nog: door te brainstormen kunnen ze die veranderingen zelf aandragen. De veranderingen gaan dan snel en de kans van slagen is groter.

Vóór de brainstormsessie

Brainstormen is een techniek om in korte tijd veel nieuwe ideeën en inzichten te genereren. Door de werknemers creatief en associatief te laten denken, kunnen ze oplossingen aandragen, vraagstellingen helder krijgen of nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Een werknemer kan alleen of met collega’s brainstormen. Door dit in groepjes op te pakken, werkt interactie als een soort katalysator voor het ontstaan van nieuwe ideeën. Ander voordeel van brainstormen in groepsverband is dat de deelnemers direct een klankbord hebben voor hun eigen bijdrage. Dat werkt vaak verhelderend. Een gezamenlijke brainstormsessie kan natuurlijk ook volgen op een individuele sessie. Werknemers kunnen zelf alvast een aantal gedachtes op papier zetten als voorbereiding op de gezamenlijke sessie.

Samen brainstormen

Let wel op de grootte van de groep; een grote groep is meestal minder slagvaardig. Bovendien komt in grote groepen niet iedere werknemers goed tot zijn recht. De aftrap van een brainstormsessie kan in principe met een groot gezelschap worden gedaan, zolang  de deelnemers de deelonderwerpen in kleinere groepen verder bespreken. Ook de samenstelling van de groep is belangrijk. Mensen met dezelfde deskundigheid gaan meestal eerder de diepte in en letten meer op details. Mensen met verschillende deskundigheid zullen de discussie meer op hoofdlijnen voeren. Het ligt daarom voor de hand om te starten met een ‘gemengde’ groep. Om een brainstormsessie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen alles mag zeggen en dat niets gek is. Werknemers mogen elkaar of elkaars ideeën niet bekritiseren.

Na de brainstormsessie

Door de ‘overload’ aan ideeën kan de organisator van de brainstormsessie al gauw het overzicht verliezen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de ideeën direct uit te werken en te stroomlijnen. Het is dan ook verstandig om de volgende stappen te volgen:

  • Breng structuur aan door ideeën te herschikken, overlappingen eruit te halen en combinaties te maken.
  • Maak een indeling in direct uitvoerbare plannen, op termijn uitvoerbare plannen en plannen die niet uitvoerbaar lijken. Deze indeling is te maken aan de hand van criteria als draagvlak, kosten, effectiviteit en verwacht resultaat.
  • Maak een actieplan om de geselecteerde plannen tot uitvoer te brengen. Het is immers de bedoeling dat de visies uiteindelijk worden omgezet in acties.

Bron: Cedeo

Meer weten?

De behoefte aan efficiënte brainstormsessie wordt steeds groter. Je leest hier vaak iets over. Toch is het nog niet zo eenvoudig om dergelijke bijeenkomsten effectief te begeleiden. Wist u dat de trainers van Q-Academie hier veel ervaring mee hebben? Vraag ons naar de mogelijkheden.