Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

Leerpad voor beginnende én ervaren DBC-medewerkers of DBC-adviseurs

Verandert jouw functie als DBC-medewerker of DBC-adviseur omdat je een andere rol krijgt of andere vakgroepen gaat ondersteunen en adviseren? Wil je jouw kennis en ervaring verder ontwikkelen? Of ben je manager Zorgadministratie en wil je nieuwe medewerkers opleiden? Q-Academie organiseert verschillende praktische trainingen om registratiemedewerkers de juiste kennis en handvatten te geven om (nieuwe) taken rond DBC’s uit te voeren of kennis verder te ontwikkelen. Dit is uitgewerkt in onderstaand leerpad voor de DBC-adviseur/DBC-medewerker, waarvan de verschillende onderdelen als aparte trainingen te volgen zijn. 

Stap 1 – Kennis opdoen over de DBC-systematiek

Het begrijpen van de DBC-systematiek en het kunnen toepassen van de registratieregels zijn belangrijke vaardigheden voor jou als zorgadministratie-medewerker. Om je hiervoor de juiste handvatten te geven, organiseert Q-Academie de ‘Stoomcursus DBC’s’. Deze basiscursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBC-systematiek. Tijdens deze training krijg je inzicht in de DBC-systematiek en registratieregels en wordt stilgestaan bij wat dit betekent voor jouw werkzaamheden. Meer informatie en aanmelden >>

Stap 2 - Aan de slag met werklijsten in HIX

Met meer gemak en snelheid fouten voorkomen en oplossen
Het oplossen van fouten op werklijsten is vaak belegd bij zorgadministratie-medewerkers. Als medewerker beoordeel je de fout, onderzoek je de fout in relatie tot de wet- en regelgeving en voer je de juiste correcties door om dit op te lossen. Ook ben je als medewerker een bron voor het signaleren van structurele fouten en voorstellen van structurele oplossingen. Tijdens de incompany training ‘Aan de slag met werklijsten HIX’ leer je welke fouten de werklijsten tonen, welke wet- en regelgeving aan de orde is en welke oplossingsrichtingen er zijn. Ook krijg je diverse tips om fouten structureel aan te pakken en te voorkomen. Meer informatie en inschrijven >>

Stap 3 – Verdiepen en verbreden van DBC-kennis

Deze training gaat een stap verder dan de basiscursus DBC’s. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor jouw organisatie uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen, het zelfonderzoek en Horizontaal Toezicht. Meer informatie en aanmelden >>

Stap 4 – Verdere ontwikkeling van vaardigheden

Excel voor de zorgadministratie
In jouw werk op de zorgadministratie wordt de laatste jaren om sterke analysevaardigheden gevraagd. Vragen als: “Neemt het aantal fouten over de maanden toe of af? Hoe groot is de in- en uitstroom van fouten voor de vakgroep chirurgie?” en “Hoeveel dagbehandelingen zijn er per specialisme geregistreerd in een specifieke periode?” komen vaak terecht bij jou als zorgadministratie-medewerker. Klik voor meer informatie op de buttons hieronder:

Zorgadministratie nieuwe stijl
Van ondersteunend werken naar proactief handelen

Ingrijpende ontwikkelingen zoals Horizontaal Toezicht zorgen ervoor dat het administratieve en primaire proces steeds dichter bij elkaar komen. Voor jou als zorgadministratie-medewerker leidt dit tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Van een ondersteunende rol op de achtergrond, naar proactieve adviesrol richting de vakgroepen. Maar waar vind je relevante informatie en hoe ga je met deze informatie naar een afdeling? En hoe krijg je de medisch professional mee en zorg je ervoor dat deze jouw advies opvolgt? Meer informatie en aanmelden >>

Meer informatie

Wil je een eigen leerpad ontwikkelen voor het opleiden van zorgadministratie-medewerkers binnen jouw organisatie? Wij denken graag met je mee over een passende invulling. Neem contact met ons op.