“Maak intervisiedeelnemers verantwoordelijk voor het proces” Jaap Schulting (Diakonessenhuis Utrecht) deelt zijn ervaringen als intervisiebegeleider

Intervisie is een effectieve methode om van en met elkaar te leren. Binnen zorgorganisaties wordt de intervisie steeds vaker toegepast om dit doel te bereiken, zo ook bij het ziekenhuis waar Jaap Schulting al jaren werkzaam is als CCU Verpleegkundige: het Diakonessenhuis Utrecht. Ongeveer sinds het ziekenhuis is gestart met het faciliteren van intervisiebijeenkomsten – een jaar of 5 geleden – is Jaap hier al bij betrokken geweest als intervisiebegeleider. Om zijn kennis en vaardigheden voor deze rol verder aan te scherpen, volgde hij de training Vaardigheden voor de intervisiebegeleider bij Q-Academie. In dit artikel vertelt hij kort hoe binnen het ziekenhuis intervisie wordt ingezet en wat de meerwaarde hiervan is. 

“Intervisie wordt bij ons voor diverse groepen ingezet”, vertelt Jaap. Aan de ene kant wordt er intervisie aan studenten geboden die extern de opleiding volgen en in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. “Studenten bieden wij 6 tot 8 keer per jaar intervisie om onderwerpen te kunnen bespreken die niet direct naar voren komen in de opleiding. Situaties die de studenten in het werk lastig vonden, zoals het opkomen voor zichzelf en voor het eigen leerproces, worden dan besproken en er wordt samen gezocht naar manieren om hier mee om te gaan.”

Naast de studenten wordt intervisie ook eens per 2 weken aangeboden aan de directe collega’s van Jaap. Dit geldt dan als aanvulling op de werkevaluatie. “De werkdag wordt altijd vakmatig geëvalueerd. Omdat dit zo direct aan het inhoudelijke werk is gerelateerd, merkten we dat belangrijke persoonlijke en intercollegiale zaken niet aan de orde kwamen. Intervisie geeft hier ruimte voor.” Het belang hiervan ziet Jaap vooral terug in de teamvorming. Hij merkt dat deelnemers door de intervisies op een luchtige manier leren beter te reflecteren op zichzelf en feedback te geven aan elkaar. Dit is iets wat er op de werkvloer, door de dagelijkse drukte, toch vaak niet van komt. “Door zaken naar elkaar uit te spreken, kan een oplossing worden gevonden. Met elkaar kom je uiteindelijk met een betere oplossing dan in je eentje.”

Zodra er op de een of andere manier onrust is, is de ervaren noodzaak van intervisie volgens Jaap hoog. “Iedereen begrijpt dan waarom intervisie belangrijk is om het hier met elkaar over te hebben.” Dit betekent ook dat de behoefte aan intervisie lager is in rustigere periodes en dat is meteen een valkuil bij het organiseren van intervisie. Niet iedereen beseft dat het ook dan belangrijk is om van en met elkaar te blijven leren. Hoe hier het beste mee om te gaan als intervisiebegeleider, is een van zijn leervragen die is behandeld tijdens de training. “Bij een succesvolle intervisie ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemers van de intervisie zelf. Ik heb verschillende instrumenten aangereikt gekregen om intervisies op zo’n manier op te zetten dat deze verantwoordelijkheid ook bij de deelnemers zelf ligt. Dit biedt een goede structuur, waardoor ik kan zeggen: ‘dit is jullie proces’.”

De tip die Jaap dan ook heeft voor organisaties die ook aan de slag willen gaan met intervisie is om daar echt aandacht aan te besteden. Zodat de waarde van intervisie door iedereen wordt gezien en de deelnemers zich verantwoordelijk voor het proces voelen.