NIEUW: Basistraining registratie & regelgeving in HiX De geleverde zorg in één keer juist in het EPD

NIEUW: Basistraining registratie & regelgeving in HiX

Registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, tijdig en volledig zijn. Het ziekenhuisinformatiesysteem HiX speelt hierin een belangrijke rol. Medisch specialisten, verpleegkundigen en administratief medewerkers leggen alle geleverde zorg vast in dit systeem. Zij doen dit volgens de regels van de DBC-systematiek. Om fouten te voorkomen is het belangrijk dat alle betrokken partijen weten hoe de vastlegging in HiX werkt en welke regelgeving op de registratie van toepassing is. In de praktijk gaat dit niet altijd direct goed. De DBC-systematiek is namelijk complex en vastlegging van zorg in het EPD is daarbij ook nog eens tijdrovend en zeer foutgevoelig.

Wil je meer handigheid en snelheid hebben bij het werken in HiX? En ben je op zoek naar handvatten voor een juiste en rechtmatige registratie en het voorkomen van fouten?

Q-Academie en ZZA bundelen hun kennis en bieden gezamenlijk de Basistraining registratie & regelgeving in HiX aan. Tijdens deze training nemen de trainers je, op basis van het zorgpad van de patiënt, mee in alle aspecten van de vastlegging van zorg in HiX. Bij ieder onderwerp leggen we de link met bijbehorende wet- en regelgeving.