Intervisiebijeenkomst: Opleiden en aantrekken e-health personeel

Voor het opschalen van e-health is bij alle zorginstellingen en –leveranciers meer kundig personeel nodig. De inzet van e-health vergt andere processen en contractering, implementatie van systemen, intensieve samenwerking en vooral nieuwe kennis en tijd om het eigen te maken.

Maar, hoe moet dit georganiseerd worden? En wat betekent dit voor huidig personeel? Wij staan in de e-healthweek stil bij het personele-component van deze ontwikkeling. Hoe kan huidig personeel worden bijgeschoold, nieuw talent worden aangetrokken en wat houden de nieuwe competenties en beroepen in?

Meer informatie en aanmelden >>