NIEUW: Masterclass en workshop – Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit Naar een erkend en gedragen kwaliteitsbeleid door alle betrokkenen

Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit

Kwaliteit van zorg kenmerkte zich de afgelopen jaren veelal door richtlijnen, protocollen, standaardisatie en indicatoren. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd. Tegelijkertijd bleek dat professionals aandacht en ruimte misten voor persoonsgerichte zorg en eigen regie. In haar nieuwe visie zet de Kwaliteitsraad daarom de (ervarings-)kennis van alle betrokkenen én het gesprek tussen zorgverlener en patiënt/cliënt centraal. Met als doel: samen reflecteren, leren en verbeteren. Aan zorgorganisaties nu de taak deze uitgangspunten te vertalen naar passend kwaliteitsbeleid, waarin het goede van het huidige kwaliteitsdenken behouden blijft én ruimte wordt gecreëerd voor persoonsgerichte zorg.

Tijdens deze masterclass en bijbehorende praktische training krijg je handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Meer weten over dit nieuwe gedachtegoed? In dit artikel beschrijven trainers Astrid Buysse en Marjolein Schimmel de uitgangspunten en onze visie op het nieuwe kwaliteitsdenken.