Succesvolle aanvraag Stimulering E-health Thuis van Saam Welzijn

Succesvolle aanvraag Stimulering E-health Thuis van Saam Welzijn

De afgelopen jaren heeft Q-Consult Zorg voor Saam Welzijn in Dalfsen de uitprobeerdienst voor slimme thuis- en zorgtechnologie opgezet. Middels de uitprobeerdienst kunnen alle burgers van de gemeente Dalfsen een maand lang slimme technologie uitproberen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen alvorens het zelf aan te schaffen. 

Deze aanpak heeft de interesse van het ministerie van VWS gewekt. Ze hebben de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) in het leven geroepen om concepten zoals de uitprobeerdienst landelijk te kunnen opschalen.
 
Ook Saam Welzijn maakt gebruik van deze regeling. Q-Academie gaat voor Saam Welzijn een collectieve leeromgeving inrichten voor alle betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. Met als doel samen te leren e-health in te voeren in de organisatie met processen en bekostiging, te auditen op het toetsingskader inzet e-health van het IGJ en in de komende drie jaar de effecten te monitoren. 
 
Voor meer informatie over het project van Saam Welzijn of de mogelijkheden om zelf een SET-aanvraag te doen kun je contact opnemen met Henry Mulder, henry.mulder@qconsultzorg.nl of 06 39 00 66 89.