NIEUW: Het zorgprestatiemodel: wat staat je te wachten?

NIEUW: Het zorgprestatiemodel: wat staat je te wachten?

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De voorbereiding op deze nieuwe wijze van bekostiging vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, control-maatregelen en contractering van zorg.

Tijdens deze incompanytraining krijg je inzicht in de stappen die richting 2022 gezet moeten worden en sta je stil bij de risico’s en beheersmaatregelen voor jouw organisatie.