Alle opleidingen
Kies hier je sector
Kies hier je thema
  • (online) Basistraining procesoptimalisatie in de zorg
    Basistraining
    Start 01-04-2021

    Zie je de werkdruk toenemen en tegelijkertijd dat er nog steeds veel werk dubbel wordt gedaan? Roepen de complexe processen binnen je werkgebied frustratie bij je op? En besteed je voor je gevoel teveel tijd aan werkzaamheden die niet direct waarde toevoegen voor de patiënt/cliënt? Met de juiste instrumenten en methodieken kun je een groot verschil maken. Leer in twee dagen de belangrijkste methodieken voor procesverbetering kennen en toepassen en maak de verbetertrajecten in jouw zorgorganisatie tot een succes!

    Meer info
  • Slim roosteren in de zorg
    Training
    Start 15-04-2021

    Roosteren in de zorg? Het blijft een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen zorgvraag, personeelsaanbod en de wensen van medewerkers. De bezuinigingen in de sector vragen om een efficiënte planning. Wat zijn de meest voorkomende knelpunten bij roosterplanning en roosterverwerking? Hoe weet je welke personele formatie nodig is om het hele jaar de juiste bezetting te realiseren? Met welke regelgeving moet je rekening houden? Het maken van een roosterplanning is niet eenvoudig. Hoe bereik je de meest optimale inzet van jouw personeel?

    Meer info
  • Online Themasessie Wmo, Wlz en Jeugdwet
    Bijeenkomst
    29-04-2021

    Sinds afgelopen maart verlopen onze contacten grotendeels digitaal en op afstand. Dit vraagt om andere manieren van werken en contact maken. Ook binnen werkveld van de Wmo, Wlz en Jeugdwet leiden deze ontwikkelingen tot nieuwe uitdagingen. Hoe blijf je digitaal in verbinding met cliënten en collega’s? Hoe signaleer je op afstand wat er speelt? En tot slot, wat is er ondanks alle beperkingen wél mogelijk om jouw cliënten te ondersteunen?

    Meer info
  • Capaciteitsmanagement in de kliniek
    Training
    Start 11-05-2021

    Hoe vind je een goede balans tussen het beschikbaar stellen en inplannen van o.a. de capaciteit op de verpleegafdelingen? En hoe houd je daarbij rekening met logistieke vraagstukken, zoals de griepperiode en de uitstroommogelijkheden naar VVT instellingen? Dit vraagt om integrale afstemming tussen de verschillende klinische afdelingen en om zorglogistieke sturing binnen deze afdelingen. Leer aan de hand van een stappenplan hoe je realiseert dat de patiënt zo optimaal mogelijk het proces in-, door- en uitstroomt en capaciteiten zo efficiënt mogelijk worden benut.

    Meer info
  • Capaciteitsmanagement op de polikliniek
    Training
    Start 11-05-2021

    Hoe vind je de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur)? En hoe zorg je dat je het aantal patiënten op de polikliniek ziet conform de afspraken met de zorgverzekeraar? Dit zijn vragen die bij veel ziekenhuizen spelen. Tijdens deze training leer je aan de hand van een stappenplan hoe je de polikliniek efficiënter en effectiever met behulp van capaciteitsmanagement en zorglogistiek inricht.

    Meer info
  • Procesoptimalisatie voor Veilig Thuis
    Training
    Start 25-05-2021

    Dagelijks doen burgers en professionals een groot beroep op Veilig Thuis-organisaties. Leidt dit binnen jullie organisatie, ondanks alle inspanningen, ook tot oplopende wachtlijsten en hoge werkdruk? Om meldingen zo snel mogelijk op te kunnen pakken en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is het essentieel dat werkprocessen en capaciteiten optimaal zijn ingericht. Leer hoe je met je team aan de slag kan met procesoptimalisatie in de specifieke context van Veilig Thuis.

    Meer info
  • Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)
    Opleiding
    Nog niet bekend

    Ziekenhuizen zijn complexe instellingen en goede afstemming tussen zorgvraag en -aanbod is een constante uitdaging. Als capaciteitsadviseur, -manager of afdelingshoofd bevind je je midden in dit spanningsveld. Dit vraagt enerzijds om een visie op integraal capaciteitsmanagement (ICM) en anderzijds om kennis van de theoretische basisprincipes van capaciteitsplanning, de onderliggende statistiek en capaciteitsberekeningen. Daarnaast heeft jouw rol een sterk veranderkundig aspect. Dit vereist specifieke kennis, persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. Van groot belang dus om van vele markten thuis te zijn!

    Meer info
  • 16-daagse Lean Six Sigma Black Belt
    Opleiding
    Incompany

    Als Black Belt ben je in staat grote en complexe (baanbrekende) projecten vorm te geven en te begeleiden. In de praktijk blijkt dat 80% van het succes van het traject afhangt van de ‘menselijke kant’. Daarom wordt aan dit aspect in de training veel aandacht besteed. De Black Belt-training is zodanig opgebouwd dat deze als basis dient voor het behalen van het Black Belt Certificaat volgens de normen van de American Society for Quality (ASQ).

    Meer info
  • 8-daagse Lean Six Sigma Green Belt
    Opleiding
    Incompany

    “Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Dit geldt ook voor verbeteren. Om te blijven concurreren is het voor organisaties van belang het maximale rendement uit bedrijfsprocessen te halen. Trial-and-error en kortlopende verbeterprojecten op basis van beperkte feitelijke onderbouwing leveren vaak niet meer voldoende resultaat. Deze methoden zijn niet geschikt om complexe uitdagingen te lijf te gaan.

    Meer info
  • 8-daagse Lean Six Sigma Green Belt to Black Belt
    Opleiding
    Incompany

    Als Green Belt heb je al concrete ervaring met continu verbeteren volgens de Lean Six Sigma-methodologie. Als Black Belt ben je in staat grotere en complexere projecten vorm te geven en te begeleiden. Wij organiseren een intensieve incompanytraining, waarmee je kunt doorgroeien tot een gecertificeerde Black Belt.

    Meer info