Je auditsysteem verrijken met traceraudits (langdurige zorg) De auditmethodiek waarbij de cliënt écht centraal staat

Je auditsysteem verrijken met traceraudits (langdurige zorg)

Als kwaliteitsadviseur of coördinator interne audits ben je altijd op zoek naar manieren om de focus van de interne audits meer op het primair proces te leggen. Wil je inzicht in het logistieke pad van jouw cliënt en de verbetermogelijkheden hierbinnen? Dat kan met de tracermethodiek! Hoe kun je het auditsysteem van jouw organisatie aanvullen met deze waardevolle auditmethodiek?

 • De tracermethodiek wordt al succesvol ingezet in veel ziekenhuizen en is ook een krachtige methodiek voor organisaties in de langdurige zorg. De kracht van deze methodiek is dat je de zorgbehoevende centraal zet: het logistieke pad van een cliënt of een systeem, proces of onderwerp wordt gevolgd. Dit geeft je een duidelijker beeld van het perspectief van de cliënt, van de aansluiting in en tussen zorgprocessen en over de resultaten van deze zorgprocessen. De traceraudit wordt gekenmerkt door korte gesprekken met zorgprofessionals en observaties op de werkvloer (tell me, show me). De focus op het primair proces zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid van professionals.

  Wil je jouw auditsysteem aanvullen met de traceraudit? Dan is het belangrijk te kijken naar wat de methodiek jouw organisatie oplevert, maar ook naar wat de implementatie hiervan betekent voor jou als coördinator van de interne audits. Tijdens deze training staan deze onderwerpen centraal. Daarnaast leer je welke randvoorwaarden nodig zijn om deze methodiek succesvol op te zetten binnen jouw organisatie en wat deze nieuwe auditmethodiek van jouw auditoren vraagt.

  De training kan worden gezien als een eerste kennismaking met de methodiek. 

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de tracermethodiek en kun je de meerwaarde van de tracermethodiek voor jouw organisatie benoemen.
  • Weet je wat er van jou als kwaliteitsmanager/-adviseur verwacht wordt bij het opzetten van traceraudits.
  • Ken je de belangrijke randvoorwaarden voor de implementatie van de tracermethodiek.
  • Ben je in staat om jouw auditsysteem succesvol aan te vullen met de tracermethodiek.
 • Traceraudit

  • Wat houdt de tracermethodiek in?
  • Hoe past de traceraudit binnen het kwaliteitsdenken?
  • Verschillen en overeenkomsten tussen tracers en andere auditmethodieken.
  • Meerwaarde van de tracermethodiek voor jouw organisatie.
  • Onderscheid in cliënttracers en systeemtracers.
  • Belangrijkste stappen binnen de tracermethodiek.    

  Auditsysteem aanvullen met de tracer

  • Wat verandert er in de organisatie van jouw audits?
  • Jouw rol als coördinator interne audits.
  • Belangrijke randvoorwaarden.
  • Wie voert de traceraudits uit?
  • Benodigde competenties en vaardigheden voor het uitvoeren van de traceraudit.

  Rapportage en opvolging

  • Rapportageformat.
  • Terugkoppeling auditrapportage.
  • Jouw rol in de opvolging van de traceraudits.
  • Tips & tricks.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteitsmanagers/-adviseurs en coördinatoren interne audits in de langdurige zorg.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Auditen volgens de tracermethodiek
  Training Incompanytraining
 • Basistraining interne audits
  Basistraining 8 maart 2022
 • Jouw auditsysteem aanvullen met de tracermethodiek
  Training Incompanytraining