Geriatrische revalidatiezorg ‘in control’ Grip op jouw financiën in relatie tot de GRZ

Geriatrische revalidatiezorg ‘in control’

Sinds de overheveling van de GRZ naar de Zorgverzekeringswet in 2013 en de DBC-bekostiging in 2014, is het gebruik van accurate stuurinformatie onmisbaar om je bedrijfsprocessen goed aan te kunnen sturen. Heb je zelf voldoende grip op de DBC-productstructuur? Haal je de afspraken met jouw zorgverzekeraars? Ben je zeker van de betrouwbaarheid van jouw schadelastberekeningen? Is er voldoende marge tussen je kostprijzen en de tarieven van jouw DBC’s? Worden zorgactiviteiten bij jou juist, volledig en tijdig geregistreerd? Met andere woorden: is de GRZ bij jouw zorgorganisatie ‘in control'?

 • Wij organiseren een training specifiek voor financials (Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) met als doel meer grip te krijgen op de GRZ binnen jouw zorgorganisatie. De focus ligt deze dag dan ook volledig op alle financiële aspecten van de GRZ.

  Centraal staan vragen als:

  • Hoe monitor ik mijn schadelastafspraken met zorgverzekeraars?
  • Welke managementinformatie is relevant?
  • Welke financiële risico’s bevat de GRZ?
  • Hoe verhouden termen als schadelastjaar, boekjaar, onderhandenwerk, jaarrekening en nuancering zich tot elkaar?
  • Hoe kan ik mijn GRZ-kostprijzen effectief gebruiken?
  • Wanneer is de GRZ ‘in control’?
 • Na afloop van de training:

  • Heb je handvatten om op een juiste, volledige en tijdige manier te monitoren en te sturen op de GRZ.
  • Weet je waar de financiële risico’s zitten.
  • Weet je wanneer jouw GRZ in control is.
  • Neem je diverse verbeterpunten en tips en trics mee naar huis.
 • De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie ga je direct aan de slag met oefeningen en cases. Je kunt tevens jouw eigen praktijksituaties inbrengen.

  Inleiding

  • Bespreken van specifieke leerdoelen (van tevoren geïnventariseerd)
  • Laatste ontwikkelingen in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Terug naar de basis: DBC’s in de GRZ (kort)

  Financiële afspraken

  • Schadelastjaar versus boekjaar
  • Monitoren van schadelast per verzekeraar
  • Prognose van schadelastjaar bepalen
  • Onderhandelingen met zorgverzekeraars

  Jaarrekening

  • Opbrengstverantwoording GRZ
  • Onderhandenwerk: verschillende opties
  • Nuancering omzet (relatie met prognose schadelast)

  Begroting

  • Theorie met methoden van begroten (kort)
  • Verhouding tussen schadelastjaar en boekjaar
  • Tips & trics uit de praktijk

  Kostprijzen

  • Theorie kostprijsmethodieken
  • Theorie kostprijsmodel DBC-Onderhoud/NZa
  • Van kostprijzen zorgactiviteiten naar kostprijzen DBC’s
  • GRZ-kostprijzen in de praktijk

  Monitoren en sturen

  • Kwaliteitsregistratie
  • Consequenties over-/onderschrijding schadelast
  • Financiële managementinformatie

  Praktijk

  • Oefenen aan de hand van casussen en opdrachten: welke verbeterpunten neem je mee naar huis?
  • Uitwisselen van ervaringen
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Financials (o.a. Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) die zich bezighouden met de financiële aspecten van de geriatrische revalidatiezorg. Kennis van de DBC-systematiek wordt als bekend verondersteld.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 1 juli 2021
 • Verdiepingstraining zorgpaden in de GRZ
  Verdiepingstraining Incompany