Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ) Met de juiste kennis en vaardigheden aan de slag!

Zorgadministratie nieuwe stijl (voor GGZ)

Ingrijpende veranderingen als prestatiebekostiging (DBC’s en ZZP’s), invoering Basis GGZ, meer behandelinformatie op de factuur en interne vragen over registratie en opbrengsten, zorgen ervoor dat het administratieve proces verandert. Het administratieve en het primaire proces komen steeds dichter bij elkaar. Van medewerkers wordt verwacht kennis van verschillende systemen te hebben. In deze nieuwe situatie heeft de zorgadministratie steeds meer een adviserende functie.

 • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van de zorgadministratie?

  Naast alle reguliere zorgadministratietaken, gaat de zorgadministratie nu ook bepaalde afdelingen proactief benaderen. Samen met behandelaars, afdeling financiën en ICT vraagt de zorgadministratie zich af welke gegevens je moet registreren en welke mogelijkheden daartoe zijn. De zorgadministratie faciliteert nu dus ook het primaire proces en adviseert over de registratie.

  Maar hoe doe je dit? Waar vind je relevante informatie? Hoe ga je met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceer je dan? Hoe zorg je ervoor dat men iets doet met jouw advies? Wij bieden een tweedaagse incompany training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie ga je aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers garant staan voor het creëren van een veilige leeromgeving. Tevens kan je eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je een gedegen basiskennis (DBC’s GGZ, ZZP’s, Basis GGZ, Wmo, Wlz, AWBZ en Jeugdwet, overheveling AWBZ naar Zvw) voor jouw functie.
  • Weet je hoe je wijzigingen in wet- en regelgeving oppakt.
  • Weet je welke bronnen je kan raadplegen om tot een gedegen advies te komen.
  • Kan je effectieve adviesgesprekken voeren.
  • Ben je in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
  • Kan je op een constructieve wijze samenwerken met jouw interne opdrachtgevers op diverse niveaus in de organisatie.
  • Ga je effectiever om met weerstand en lastige situaties.
    
 • Algemene kennis 

  • Actuele ontwikkelingen (DBC, ZZP, Basis GGZ, Wmo, Wlz, AWBZ en Jeugdwet, Zvw, etc.)
  • Marktwerking en bestuurlijk akkoord
  • Registratie- versus instellingsfinanciën
  • Cliëntenproces versus registratieproces

  De rol van de adviseur 

  • Functie en rol van de adviseur in de keten
  • Decentraal versus centraal
  • Rol bij landelijke wijzigingen
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Adviesvaardigheden 

  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand, etc.
  • Het adviesproces; analyseren, structureren en contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen 

  • Opdracht voorafgaand aan de training: ‘Beschrijf een lastige praktijksituatie’
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Opdrachten/oefeningen in 2, 3, 4-tallen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Tussentijdse huiswerkopdracht
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in de GGZ: zorgadministrateurs, key-users, medewerkers secretariaat/administratie, stafmedewerkers die zich bezighouden met het zorgadministratieproces, unitondersteuners. Van deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis hebben van registratie.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training (Advies)vaardigheden voor de zorgadministratie
  Training 8 november 2021
 • Training Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 7 juni 2022
 • Training Administratieve organisatie en interne beheersing
  Training 19 april 2022
 • Stoomcursus DBC's GGZ
  Basiscursus 16 december 2021