Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)

Opleiding Integraal capaciteitsmanagement (ICM)

Ziekenhuizen zijn complexe instellingen en goede afstemming tussen zorgvraag en -aanbod is een constante uitdaging. Als capaciteitsadviseur, -manager of afdelingshoofd bevind je je midden in dit spanningsveld. Dit vraagt enerzijds om een visie op integraal capaciteitsmanagement (ICM) en anderzijds om kennis van de theoretische basisprincipes van capaciteitsplanning, de onderliggende statistiek en capaciteitsberekeningen. Daarnaast heeft jouw rol een sterk veranderkundig aspect. Dit vereist specifieke kennis, persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden. Van groot belang dus om van vele markten thuis te zijn!

 • Waarom is integraal capaciteitsmanagement (ICM) belangrijk?

  Het stroomlijnen van processen en het optimaal benutten van de beschikbare capaciteiten zijn essentieel om kwalitatief hoogwaardige zorg op kosteneffectieve wijze te kunnen leveren. Te veel of te weinig capaciteit heeft een direct effect op de prestaties. Integraal capaciteitsmanagement biedt uitkomst, met als resultaat: een (meer) dynamische organisatie met hoge stuurbaarheid, efficiency, kwaliteit en veiligheid voor de patiënt. Om invulling aan ICM te geven, worden binnen steeds meer ziekenhuizen capaciteitsadviseurs aangesteld en spelen ook management en afdelingshoofden een belangrijke rol. Van hen worden kennis en vaardigheden op verschillende elementen verwacht.

  Hoe implementeer je capaciteitsmanagement integraal op alle afdelingen en in alle lagen van jouw ziekenhuis?

  Over de opleiding ICM

  Wij bieden de 8-daagse opleiding Integraal capaciteitsmanagement. We gaan uitgebreid in op alle aspecten van ICM, zoals de randvoorwaarden, theoretische achtergronden, (analyse)methode en technieken, de invulling van (de veranderkundige kant van) jouw rol en het vasthouden en verankeren van behaalde resultaten binnen jouw organisatie.

  Theorie breng je direct in de praktijk aan de hand van diverse voorbeelden en oefeningen. Hiervoor krijg je concrete handvatten aangereikt. Er is volop ruimte voor jouw specifieke leervragen en het doel is dat je met de opgedane kennis en vaardigheden direct aan de slag kunt in jouw organisatie. Jouw eigen capaciteitsvraagstuk vormt dan ook de rode draad door de opleiding heen.

 • Na afloop van de opleiding:

  • Kun je de basisprincipes en elementen van ICM benoemen.
  • Kun je beschrijvende statistiek toepassen, patronen herkennen en verbanden leggen bij data-analyses op het gebied van ICM.
  • Ben je in staat om vanuit de capaciteitsbegroting planrasters en roosterontwerpen te maken of (medisch) managers, zorgprofessionals en planners daarbij te helpen.
  • Kun je de juiste overleg, communicatiestructuren en monitoring & sturing voor ICM opstellen.
  • Kun je een onderbouwd voorstel doen voor de inrichting van een capaciteitscentrum en een besturingsmodel, dat is geïntegreerd met de governance structuur van het ziekenhuis.
  • Kun je beargumenteren wat er binnen jouw organisatie nodig is aan veranderkundige begeleiding.
  • Kun je professionals op een positieve manier benaderen en motiveren op ICM gebied.
  • Weet je hoe je invulling geeft aan jouw eigen rol (en die van je collega’s) op gebied van ICM.

  Na module 1 kun je:

  • De basisprincipes van ICM benoemen.
  • De 5 elementen en randvoorwaarden van ICM uitleggen.
  • Uitleggen wat het RIV-stappenplan is in het kader van het optimaal besturen van capaciteiten.
  • Toelichten wanneer je modelleren en scenarioplanning toepast.
  • Een capaciteitsbegroting opstellen.
  • Afgewogen keuzes maken voor de logistieke kaders.

  Na module 2 kun je:

  • Beschrijvende statistiek toepassen, patronen herkennen en verbanden leggen bij data-analyses.
  • Capaciteitsberekeningen maken.
  • Een planraster en planregels ontwerpen voor de verschillende afdelingen.
  • Een roosterontwerp en planregels maken voor de verschillende afdelingen.
  • Benoemen wat het effect van planregels is.
  • Verschillende vormen van procesoptimalisatie en verbeteren onderscheiden.

  Na module 3 kun je:

  • Een onderbouwd voorstel doen voor de inrichting van een capaciteitscentrum en besturingsmodel.
  • Beargumenteren welke verschillende rollen nodig zijn als capaciteitsadviseur(s).
  • Een ICM-implementatieplan maken.
  • De juiste overleg- en communicatiestructuren voor ICM inrichten.
  • De juiste monitoring en sturing voor ICM tot stand brengen.
 • Intakegesprek. De opleiding start met een (telefonisch) intakegesprek met de trainer. Jouw persoonlijke leerdoelen worden besproken en de trainer denkt met je mee bij het kiezen van een capaciteitsvraagstuk uit jouw eigen praktijk, waar je tijdens de opleiding mee aan de slag gaat. Module 1 – Theorie en richten. We gaan in op de theoretische basisprincipes van ICM en de productie- en logistieke kaders. Aan bod komt: Theoretische basisprincipes capaciteitsmanagement; Uitdagingen; Elementen en randvoorwaarden; Financieringssysteem ziekenhuizen; Politiek-bestuurlijke verhouding in ziekenhuizen; RIV-model (richten, inrichten en verrichten); Productie- en capaciteitsbegroting afstemmen; Logistieke kaders formuleren; Modelleren en scenarioplanning. Module 2 - Inrichten & Verrichten. Centraal staan de zorglogistieke verdelings- en inrichtingsanalyses en capaciteitsberekeningen per afdeling en samenhang daartussen. Aan bod komt: Inrichten en verrichten per afdeling: SEH, OK, kliniek, polikliniek, functieafdelingen en radiologie; Data-analyse beschrijvende statistiek; Verdelingsanalyses; Inrichtingsanalyses; Capaciteitsberekeningen; Planrasters en roosterontwerp; Planregels voor patiënten en roostering; Procesoptimalisatie. Module 3 – verankering in de organisatie. De focus ligt op de verankering en organisatie van ICM in jouw ziekenhuis. Aan bod komt: Capaciteitscentrum oprichten; ICM-besturingsmodel; Wat zijn jouw TVB’s en die van jouw collega’s?; Wie zijn de stakeholders en welke rol hebben zij?; Dé ideale capaciteitsadviseur; ICM-implementatieplan; Overleg- en communicatiestructuren per niveau; Monitoring en sturing (KPI's, dashboards, visueel management); Continu verbeteren. Verandermanagement. De veranderkundige aspecten en communicatievaardigheden rondom ICM zijn verweven in alle dagen van het opleidingsprogramma. Aan bod komt: Draagvlak creëren bij management, zorgprofessionals en planners; Motiveren en activeren; Omgaan met weerstand; Effectief samenwerken; Successen vieren en delen; Opleiden, coachen en begeleiden; Communicatie- en gedragsstijlen; Positionering als stevige gesprekspartner; Het juiste gesprek starten; Complexe vraagstukken helder overbrengen; Resultaten bespreekbaar maken; Begeleiden van gesprekken; Adviesvaardigheden; Effectief tot goede besluiten komen. Certificaatuitreiking. De opleiding wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van jouw deelnamecertificaat.

  Resultaat per module

  Na module 1 kun je:

  • De basisprincipes van ICM benoemen.
  • De 5 elementen en randvoorwaarden van ICM uitleggen.
  • Uitleggen wat het RIV-stappenplan is in het kader van het optimaal besturen van capaciteiten.
  • Toelichten wanneer je modelleren en scenarioplanning toepast.
  • Een capaciteitsbegroting opstellen.
  • Afgewogen keuzes maken voor de logistieke kaders.

  Na module 2 kun je:

  • Beschrijvende statistiek toepassen, patronen herkennen en verbanden leggen bij data-analyses.
  • Capaciteitsberekeningen maken.
  • Een planraster en planregels ontwerpen voor de verschillende afdelingen.
  • Een roosterontwerp en planregels maken voor de verschillende afdelingen.
  • Benoemen wat het effect van planregels is.
  • Verschillende vormen van procesoptimalisatie en verbeteren onderscheiden.

  Na module 3 kun je:

  • Een onderbouwd voorstel doen voor de inrichting van een capaciteitscentrum en besturingsmodel.
  • Beargumenteren welke verschillende rollen nodig zijn als capaciteitsadviseur(s).
  • Een ICM-implementatieplan maken.
  • De juiste overleg- en communicatiestructuren voor ICM inrichten.
  • De juiste monitoring en sturing voor ICM tot stand brengen.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Praktische informatie

  Voor wie is deze opleiding bedoeld? Voor professionals binnen ziekenhuizen die een rol hebben of willen aannemen op het gebied van capaciteitsmanagement, zoals:

  • Capaciteitsmanagers
  • Capaciteitsadviseurs
  • Beleidsadviseurs
  • Hoofd (opname/patiënten) planning
  • Zorgmanagement
  • Afdelingsmanagers- of hoofden

  Aangenomen basiskennis: voor deelname aan deze opleiding is basis Excelkennis vereist, denk aan:

  • kunnen opmaken van een werkblad.
  • op verschillende wijzen celwaarden kunnen weergeven (getal, percentage, tekst, etc.).
  • kunnen maken van formules om te rekenen.
  • kunnen maken van draaitabellen.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze opleiding:

   • Het mooie en effectieve van deze opleiding is de integrale component, waarbij de theoretische onderbouwing direct toegepast kan worden op de eigen casuistiek.
   • De functionele simulatiegames laten in een notendop zien waar een ziekenhuis of afdeling tegenaan loopt en hoe jij hier zelf op acteert.
   • Interactief, veel praktijkvoorbeelden, genoeg ruimte om je casus te kunnen bespreken/goede begeleiding ook buiten de opleiding om.
   • Interactief, inhoudelijk sterk en echt naar de praktijk vertaald.
Ook interessant voor je?
 • Training Capaciteitsmanagement op de polikliniek
  Training 12 oktober 2023
 • Training Capaciteitsmanagement in de kliniek
  Training 9 november 2023