Procesoptimalisatie voor Veilig Thuis Procesverbetering en capaciteitsmanagement voor optimale dienstverlening

Procesoptimalisatie voor Veilig Thuis

Dagelijks doen burgers en professionals een groot beroep op Veilig Thuis-organisaties. Leidt dit binnen jullie organisatie, ondanks alle inspanningen, ook tot oplopende wachtlijsten en hoge werkdruk? Om meldingen zo snel mogelijk op te kunnen pakken en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is het essentieel dat werkprocessen en capaciteiten optimaal zijn ingericht. Leer hoe je met je team aan de slag kan met procesoptimalisatie in de specifieke context van Veilig Thuis.

 • Veilig Thuis-organisaties kennen een diversiteit aan werkprocessen. Denk aan het aannemen van binnenkomende meldingen van en adviesvragen over kindermishandeling of huiselijk geweld én de opvolging daarvan via verschillende diensten (o.a. overdracht, onderzoek, voorwaarden & vervolg en monitoring). Bovendien verloopt dit in nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals de politie, jeugdbescherming en wijkteams. Het stroomlijnen van deze processen en tegelijkertijd de wettelijke reactietermijnen tijdig nakomen, is een grote uitdaging. Hoe krijg je hier (weer) grip op?

  Door middel van Lean-procesverbetering breng je allereerst werkprocessen in kaart, (her)ontwerp je deze en richt je ze efficiënter en effectiever in. Hierbij is het uitgangspunt altijd het leveren van waarde voor de burger en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vervolgens zorg je er met behulp van capaciteitsmanagement voor dat de capaciteiten (in het geval van Veilig Thuis zijn dit de medewerkers) zodanig zijn ingericht dat de vernieuwde werkprocessen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

  Instrumenten voor procesverbetering en capaciteitsmanagement

  In de training Procesoptimalisatie voor Veilig Thuis leer je procesverbetering en capaciteitsmanagement toepassen, zodat je hier na de training direct mee aan de slag kan binnen jouw Veilig Thuis. We behandelen onderliggende theorieën, die je via verschillende simulatiespellen zelf ervaart en vervolgens in oefeningen leert toepassen. Ook staan we stil bij procesoptimalisatie als duurzame verandering: je krijgt handvatten voor succesvolle borging van resultaten en verankering van deze thema’s in de organisatie.

  De training heeft een interactief en praktijkgericht karakter en er is volop ruimte voor vragen, uitwisselen van ervaringen en discussie. Trainers hebben veel ervaring met de Veilig Thuis-sector en werken met herkenbare casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je de belangrijkste principes van Lean voor procesoptimalisatie in de praktijk ervaren.
  • Kun je de Waardestroomanalyse toepassen om jullie werkprocessen optimaal in te richten.
  • Ken je de basisprincipes van en het besturingsmodel voor capaciteitsmanagement.
  • Weet je met welke input je de benodigde capaciteitsberekeningen kunt maken.
  • Weet je wat er nodig is voor het sturen op en monitoren van werkprocessen en capaciteiten.
  • Bezit je de handvatten voor verankering van procesoptimalisatie binnen jouw Veilig Thuis-organisatie.
 • Dag 1 – Procesverbetering met Lean

  Introductie procesverbetering en Lean

  • Belang en meerwaarde procesverbetering.
  • Geschiedenis en kernprincipes Lean.
  • Veilig Thuis-werkprocessen en knelpunten daarbinnen.
  • Voorbeelden van procesverbetering.

  Lean Simulatiespel: zelf ervaren van de Lean principes
  Tijdens dit interactieve spel ervaar je procesverbetering in de praktijk. Jouw ervaringen worden direct aan de theorie gekoppeld, zodat verspillingen, waarde en noodzaak inzichtelijk worden.

  Proces in kaart

  • Definities: verspilling, waarde en noodzaak.
  • 8 typen verspillingen.
  • Instrumenten kennen en toepassen: Verspillingenmuur & Waardestroomanalyse.
  • Proces herontwerpen: stapsgewijs naar een efficiënt proces.
  • Oefenen met casuïstiek.

  Praktijkopdracht
  Tussen de twee trainingsdagen krijg je een praktijkopdracht mee om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

  Dag 2 – Capaciteitsmanagement

  Introductie capaciteitsmanagement

  • Wat is capaciteitsmanagement?
  • De belangrijkste capaciteiten van Veilig Thuis.
  • Capaciteitsmanagement als aanvulling op procesverbetering.
  • Theory of Constraints (TOC).
  • Bottleneck Simulatiespel.

  Besturingsmodel capaciteitsmanagement

  • Richten:
   • Vraag of productieafspraken vaststellen.
   • Kaders en uitgangspunten bepalen.
   • Toepassen op oefencasus.
  • Inrichten:
   • Welke analyses zijn nodig om te kunnen inrichten?
   • Hoe neem je stakeholders mee in analyses?
   • Puzzelen met data en uitgangspunten: aan welke knoppen kun je draaien?
  • Verrichten:
   • Inzet capaciteiten op basis van analyses.
   • Welke planregels hanteer je?
   • Model toepassen op oefencasus.

  Monitoren & sturen

  • KPI’s bepalen.
  • Continu afstemmen en bijsturen.
  • Borging en verankering: procesoptimalisatie als duurzame verandering.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen binnen Veilig Thuis-organisaties die aan de slag wil met procesoptimalisatie. Denk aan managers, teamleiders, projectleiders en beleidsmedewerkers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.