Vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen

Vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen

Ben je bezig met het vernieuwen van de rol van verpleegkundigen binnen je organisatie? Wil je deze beroepsgroep de ruimte geven zich verder te ontwikkelen op thema’s buiten de directe patiëntenzorg? Functiedifferentiatie kan veel voordelen opleveren voor jouw ziekenhuis en zorgprofessionals. Tegelijkertijd is het een gevoelig en complex onderwerp. Draagvlak, betrokkenheid en enthousiasme zijn de sleutels tot succes. Leer hoe je de juiste basis legt voor functiedifferentiatie binnen jouw ziekenhuis.

 • Eind 2019 werd er een streep gezet door wetsvoorstel BIG-II. In het voorstel werd de functie van regieverpleegkundige geïntroduceerd, wat mede inhield dat verpleegkundigen een aanvullende opleiding zouden moeten volgen. Hoewel er veel onrust ontstond rondom onder andere dit aspect van het voorstel, staan de sector en beroepsgroep wel positief tegenover het achterliggende idee: functiedifferentiatie. Het levert namelijk voordelen op in het kader van werkplezier en betrokkenheid en kan de kwaliteit van zorg ten goede komen. 

  Veel ziekenhuizen zijn hier daarom toch mee aan de slag gegaan. ‘Verpleegkundig leiderschap’ is in hun plannen een veelgehoorde term. Ook ziet men toegevoegde waarde in het inzetten van verpleegkundigen op thema’s buiten de directe patiëntenzorg, zoals kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie.

  Hoe pak je functiedifferentiatie aan?
  De gevoeligheid en veelomvattendheid van het onderwerp maakt het extra belangrijk om dit direct goed aan te pakken. wij bieden de incompanytraining Vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen om je hierbij te helpen. Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van de nieuwe functie en leert hoe je zorgprofessionals en je organisatie hier goed in meeneemt. Ook krijgt je handvatten aangereikt om verpleegkundigen te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe benodigde vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en projectmanagement). 

 • Na afloop van de training:

  • Kent je het nut en de noodzaak van functiedifferentiatie voor jouw ziekenhuis.
  • Ken je verschillende praktijkvoorbeelden en heb je op basis hiervan een visie op functiedifferentiatie ontwikkeld.
  • Bezit je een plan van aanpak voor het vormgeven aan functiedifferentiatie verpleegkundigen binnen je organisatie.
  • Ben je op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom dit onderwerp.
  • Weet je wat de organisatie van functiedifferentiatie van je vraagt en bezit je handvatten om hier effectief mee om te gaan.
  • Weet je hoe je verpleegkundigen kan begeleiden bij de transitie naar hun nieuwe rol.
 • Inleiding

  • Nut en noodzaak van functiedifferentiatie.
  • Recente ontwikkelingen (o.a. BIG-II wetsvoorstel).
  • Uitdagingen bij functiedifferentiatie.

  Organisatie van functiedifferentiatie

  • Best practices. 
  • Visie ontwikkelen.
  • Kaders stellen.
  • Functieprofielen opstellen.
  • Communicatieplan.

  Draagvlak creëren

  • Hoe betrekt je alle verpleegkundigen?
  • Wie betrek je nog meer?
  • Omgaan met weerstand.
  • Enthousiasme creëren.    

  Ontwikkeltraject nieuwe rol verpleegkundigen

  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  • Behoeften in kaart brengen:
   • Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig?
   • Welke aanvullende kennis en vaardigheden zijn nog nodig?
  • Faciliteren en stimuleren verpleegkundig leiderschap.
  • Deskundigheidsbevordering.

  Plan van aanpak
  Op basis van de lesstof maak je een plan van aanpak voor jezelf en je organisatie, zodat je na de training direct aan de slag kan in de praktijk.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen die binnen het ziekenhuis verantwoordelijk is voor het vormgeven en implementeren van de functiedifferentiatie verpleegkundigen. Denk aan HR(D)-adviseurs, programmamanagers VAR, leden van het verpleegkundig stafbureau, etc.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Effectief communiceren in de zorg
  Training Incompanytraining
 • Leiderschap: wat is jouw persoonlijke stijl?
  Training Incompanytraining