Alle opleidingen
Kies hier je sector
Kies hier je thema

Zoekresultaten voor online

 • (Online) Stoomcursus DBC's
  Basiscursus
  Start 26-01-2021

  Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert jouw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot! Wat betekenen DBC’s voor jouw organisatie en voor jouw eigen werkzaamheden? Hoe zit de systematiek in elkaar? En wat heeft ICD-10 met DBC’s te maken?

  Meer info
 • (Online) Post bachelor opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet
  Opleiding
  Start 26-01-2021

  Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan jou als professional worden gesteld, zijn hoog. Van jou worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

  Meer info
 • (online) Basistraining calamiteitenonderzoek
  Basistraining
  Start 02-02-2021

  Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is het analyseren van ernstige incidenten en calamiteiten middels retrospectieve risicoanalyse. Dit helpt je de basisoorzaken van calamiteiten te vinden en verbetermaatregelen te treffen om hier organisatiebreed van te kunnen leren. Tijdens deze basistraining leer je calamiteitenonderzoek uit te voeren middels de PRISMA Plus-methodiek.

  Meer info
 • Online workshop Effectieve 1-op-1 Coaching
  Workshop
  16-02-2021

  De coronacrisis maakt, zeker in de zorg, dat de werkdruk nog hoger is dan normaal en dat er enorm veel flexibiliteit van medewerkers wordt gevraagd. Ook leidt deze periode bij velen tot angsten en onzekerheden. Juist in deze tijd is het daarom van belang dat medewerkers hun verhaal kunnen vertellen en in gesprek blijven over persoonlijke ontwikkeldoelen. Hoe kun jij je medewerkers op een coachende wijze ondersteunen en vooruit helpen?

  Meer info
 • Online workshop Effectief communiceren met DISC
  Workshop
  18-02-2021

  In tijden van hoge werkdruk wordt communicatie nog belangrijker: het is de basis van effectieve samenwerking. Goede communicatie begint bij inzicht in de gedrags- en communicatiepatronen van jezelf en die van anderen. In deze workshop krijg je dit inzicht en krijg je de handvatten aangereikt om jouw communicatiestijl te versterken en nog beter aan te sluiten bij de stijl van de ander. Zo leer je jouw boodschap duidelijker en overtuigender over te brengen.

  Meer info
 • Online workshop Digivaardigheden vergroten
  Workshop
  04-03-2021

  De werkdruk in de zorg ligt hoog. Met de coronacrisis is hier nog een schep bovenop gekomen. Juist dan is het van belang om kritisch te kijken naar werkzaamheden die onnodig veel tijd kosten. Algemeen bekend is dat administratieve lasten voor een groot deel bijdragen aan de ervaren werkdruk in de zorg. Digitalisering kan deze administratieve lasten flink verminderen én tegelijkertijd de zorg verbeteren.  Tegelijkertijd wordt medewerkers ook gevraagd meer online te werken. Effectieve inzet van digitale middelen start bij de digitale vaardigheden (digivaardigheden) van medewerkers. Hoe staat het op dit gebied van jouw collega’s? Hoe krijg je hier meer inzicht in en welke stappen neem je in het vergroten van digitale vaardigheden?

  Meer info
 • Online workshop Tools voor leidinggeven op afstand
  Workshop
  04-03-2021

  We bevinden ons in een situatie waarin we minder direct contact met elkaar (kunnen) hebben. Niet alleen maakt dit de samenwerking en communicatie ingewikkelder, ook zien we minder goed hoe het met elkaar gaat. Hoe geef jij, ondanks deze barrières, effectief vorm aan je rol van leidinggevende? Hoe voorkom jij dat je je medewerkers uit het oog verliest? Maar ook: welke kansen biedt deze tijd ons? Wat wil je blijven vasthouden? Tijdens deze workshop krijg je hiervoor verschillende tools en energizers aangereikt.

  Meer info
 • Online workshop Omgaan met Stress
  Workshop
  08-03-2021

  In tijden van corona moeten we allemaal anders werken. En al die veranderingen kunnen wel eens een negatieve invloed hebben op je werkplezier en zelfs stress opleveren. Dit kan uiteindelijk weer tot uitval van medewerkers leiden. Alles wat we met elkaar willen voorkomen natuurlijk! In deze workshop krijg je daarom als leidinggevende de tools aangereikt om je medewerkers te ondersteunen bij het behouden van een gezonde balans. 

  Meer info
 • Online Wet- en regelgeving & financiering GGZ
  Workshop
  11-03-2021

  Wil je graag een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de GGZ? Volg dan deze online workshop!

  Meer info
 • Online Storytelling met Data
  Training
  23-03-2021

  Data zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden in zorginstellingen geworden. De hoeveelheid informatie die een afdeling binnenkomt, wordt verwerkt en de afdeling weer verlaat, wordt niet alleen steeds meer, maar ook steeds complexer. Data en cijfers zijn ondersteunend aan de beslissingen die men neemt. De manier waarop cijfers worden gevisualiseerd is essentieel in dit proces. Van medewerkers vraagt dit nieuwe kennis en expertise, zowel inhoudelijk als op analytisch vlak. Wil je meer handigheid krijgen in het effectief communiceren met gegevens? Zet hierin dan de volgende stap met de vaardigheid ‘Storytelling met Data’.

  Meer info