Basistraining Juridische kaders bij calamiteiten Juridische kaders van het medisch beroepsgeheim in relatie tot incident-, klacht en calamiteitenonderzoek

Basistraining Juridische kaders bij calamiteiten

Uitwisseling van informatie in de zorg is van (levens)belang. Voor de individuele patiënt én voor de algehele toegang tot de gezondheidszorg. Het uitgangspunt ‘informatie mag niet gedeeld worden, tenzij…’ (het medisch beroepsgeheim) is dan ook breed bekend. Twee principes spelen hierbij een rol: de zwijgplicht en het verschoningsrecht. Ook bij het onderzoeken van klachten, incidenten en (mogelijke) calamiteiten staan vragen centraal als: Hoe ver reikt het medisch beroepsgeheim? Voor wie geldt dit? Welke uitzonderingsgronden zijn er?

 • Q-Academie organiseert een training over het medisch beroepsgeheim. Aan de hand van jurisprudentie en casuïstiek rondom incidentonderzoek maken we je wegwijs in de regels rondom het uitwisselen van medische informatie bij klachten en incidentonderzoeken. We bespreken op welke basis het beroepsgeheim mag worden doorbroken. Specifieke wetten als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) komen aan bod, even als jurisprudentie van tucht-civiel- en strafrecht.

  De training is praktisch en interactief van aard. Diverse voorbeelden en praktijksituaties passeren de revue. Je leert werken met een handig stappenplan voor praktijksituaties. Ook kun je voorafgaand aan de training eigen casuïstiek aanleveren.

  Met meer kennis van het begrip ‘medisch beroepsgeheim’ en de daarbij behorende juridische kaders ben je beter in staat afwegingen te maken rondom uitwisseling van informatie bij klachten en incidentonderzoeken. Je zult zien dat je minder snel een advocaat hoeft in te schakelen.

 • Na afloop van de training:

  • Ben je bekend met de begrippen rondom het medisch beroepsgeheim.
  • Ken je de hoofduitzonderingen op het medisch beroepsgeheim.
  • Kun je de opgedane kennis (aan de hand van een stappenplan) in de praktijk op veel voorkomende casuïstiek bij incidentonderzoek toepassen, zodat je voor patiënt, zorgprofessionals en organisatie wettelijk de juiste keuzes maakt.
  • Krijg je een naslagwerk update wet- en regelgeving mee, met handige websites.
 • Theorie en juridische kaders

  • Begrip medisch beroepsgeheim
  • Voor wie en tot hoe ver?
  • Zwijgplicht en verschoningsrecht
  • Dossierplicht
  • Inzage en vernietiging
  • Wettelijk kader bij incidentonderzoek

  Uitleg van de relevante wetten vindt plaats aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daarbij staan vragen centraal als:

  • Wat is het juridische verschil tussen calamiteiten, een incident en een complicatie?
  • De dossierplicht geldt voor patiënten: hoe verhoudt zich dit tot documenten van calamiteitenonderzoek?
  • Mag ik zomaar in dossiers van patiënten lezen als ik onderzoek doe?
  • Mag een arts alles tegen mij zeggen als onderzoeker, of heeft hij zwijgplicht?
  • En hoe geldt dit voor de IGJ?
  • Nabestaanden van een overleden patiënt willen het incidentonderzoek inzien, mag dit?

  Test je kennis!
  Korte kennisquiz om te checken of de rode draad helder is na alle theorie en juridische kaders.

  Jurisprudentie & casuïstiek

  • De aangeklaagde arts
  • Inzage medisch dossier bij klachten
  • Teveel informatie delen
  • Na overlijden
  • Een politieonderzoek
  • Aansprakelijkheid en BIG zaken, wanneer komt de advocaat in beeld?

  Praktijk

  • Voorbeelden en opdrachten
  • Je kunt vooraf eigen praktijksituaties aanleveren. We selecteren vier (anonieme) cases die we in de training met elkaar behandelen.
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteits- en beleidsadviseur, klachtenfunctionaris of secretaris raad van bestuur die in hun takenpakket bezig zijn met de juridische kant van incidentenonderzoek.

  Investering: € 545,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Studiebelasting: voor deze training is de studiebelasting 8 uur.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.