Informatiesessie Nieuwe verplichtingen governance: aandachtspunten voor de bedrijfsvoering Interactieve informatiesessie wetgeving voor leidinggevende zorgfinancials

Informatiesessie Nieuwe verplichtingen governance: aandachtspunten voor de bedrijfsvoering

Per 1 januari 2022 treedt er een aantal relevante ontwikkelingen in de wetgeving en daarvan afgeleide uitvoeringsregelingen in werking. Het gaat om ontwikkelingen die fraude in de zorg helpen bestrijden en eisen stellen aan 'transparante en integere bedrijfsvoering'. Zorginstellingen worden hierdoor geconfronteerd met een uitbreiding van het toezicht, onder andere door een uitbreiding van de taken van de NZa in het toezicht op de bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Dit raakt de inrichting van de financiële kolom. 

 • Het gaat om de volgende wetgeving/regelingen:

  • Kader Goed Bestuur IGJ/NZa (update) juli 2020
  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  • Wet Toetreding Zorgaanbieders (o.a. strengere toelatingseisen nieuwe toetreders en uitbreiding eisen intern toezicht)
  • Regeling jaarverantwoording WMG
  • Wetsvoorstel Integere Bedrijfsvoering Zorgaanbieders (Wibz, was beoogd 1-1-2022, maar vertraagd door kabinetsformatie)
  • Wetsvoorstel Betere Samenwerking Fraudebestrijding Zorg (Wbsrz)
  • Aanscherping Governancecode Zorg 2017 op het punt van de belangenverstrengeling.

  Voor leidinggevende zorgfinancials impliceert dit, dat zij uit hoofde van hun rol richting de auditcommissie en de Raad van Toezicht met uitvoeringsconsequenties worden geconfronteerd. 

  In samenwerking met Fizi (vereniging voor zorgfinancials) organiseert Q-Academie een interactieve sessie waarin we uitgebreid ingaan op de aandachtspunten. Centraal staat de vraag: wat betekenen de ontwikkelingen in de regelgeving voor o.a. de bedrijfsvoering, relatie intern toezicht en extern toezicht en hoe kunnen we zorgen dat het niet groter wordt dan nodig én passend is. 

 • Voor wie is deze informatiesessie bedoeld? Leidinggevende zorgfinancials

  Locatie: online via Zoom

  Docenten: Frans Stark RA en dr. ir. Joost Zuurbier 

  Investering: € 275,- per persoon (€ 225,- per persoon voor Fizi-leden). Q-Academie is vrijgesteld van btw.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.