Zo werkt de oefening Waarnemingsposities

Inzicht in diepgewortelde denkpatronen en effectievere samenwerking

Leren door te reflecteren, dat is waar coaching en intervisiebijeenkomsten om draaien. Er zijn veel mooie oefeningen te noemen die daarvoor kunnen worden ingezet, waarvan ‘Waarnemingsposities’ er één is. Volgens coach, trainer en adviseur Noortje Molenaar geeft deze oefening de coachee waardevolle inzichten met betrekking tot samenwerking en denkpatronen, waarbij de coach of intervisiebegeleider het gedachteproces ondersteunt door de juiste vragen te stellen en waar nodig bij te sturen.

Waarnemingsposities

In de oefening Waarnemingsposities bekijkt iemand de interactie tussen zichzelf en een ander vanuit drie perspectieven: eerst vanuit zichzelf, daarna vanuit de ander en uiteindelijk vanuit de rol van observator.

De oefening zet je met name in wanneer er iets speelt in de interactie tussen twee personen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek waarbij niet het gewenste resultaat is behaald, een samenwerking binnen een team die niet lekker loopt of een verstoorde relatie tussen medewerker en leidinggevende.

Het startpunt is in ieder geval altijd dat de coachee wil weten hoe deze situatie is ontstaan en wat hij of zij anders had kunnen doen.

"“Als coach of intervisiebegeleider help je de coachee continu te redeneren vanuit het perspectief dat aan de orde is.”"

De grootste uitdaging voor de coachee is om écht vanuit de ander te denken. In de 2e positie wordt de coachee uitgedaagd echt te denken, voelen en te staan alsof je volledig de ander bent. Het helpt om letterlijk te verplaatsen in de ruimte door bijvoorbeeld op een andere stoel te gaan zitten of op een ‘anker’ te gaan staan. Voor de coach of begeleider ligt hier een belangrijke rol weggelegd. Je bent continu aan het bijsturen door vragen te stellen als ‘Wie zegt dit nu? Wat voel je daarbij? En welke overtuiging zit hierachter?’. Met deze oefening wordt duidelijk dat je van nature snel vervalt in je eigen denkpatronen. De coach/intervisiebegeleider blijft hierop doorvragen.

Als dat eenmaal lukt, levert het waardevolle resultaten op! Het geeft je echt andere inzichten en bewustwording. Je krijgt meer begrip voor de acties en positie van de ander: je kunt met zachtere ogen kijken. Specifiek de 3e positie biedt de mogelijkheid om diepgewortelde denkpatronen en belemmerende overtuigingen te signaleren. Daardoor kan je hier ook direct na zo’n oefening acties op ondernemen. Tot slot werkt het ook op langere termijn door: in nieuwe situaties kan je gemakkelijker relativeren en dat geeft rust.

Meer weten?

Wilt u meer weten over verschillende oefeningen en methodieken en hoe u deze in de rol van intervisiebegeleider toepast? In de training Vaardigheden voor de intervisiebegeleider leert u de benodigde vaardigheden aan. Ook denken we graag mee over passende toepassingen voor u en uw team. Neem gerust contact met ons op!