Teamontwikkeling Met elkaar werken aan een sterker team!

Teamontwikkeling

Diversiteit is een kenmerk van elk succesvol team. Medewerkers die elkaar aanvullen op het gebied van persoonlijkheid, kennis, denkpatroon zijn succesvol en maken de zorg samen beter. Hiervoor is het wel nodig om inzicht in elkaars drijfveren, verwachtingen, denkwijzen en gedragsstijlen te hebben. Wij bieden ondersteuning om hier als team samen aan te kunnen werken.

Wat levert teamontwikkeling op?

  • Inzicht in de samenstelling van het eigen team op het gebied van gedrags- en communicatiestijlen en de onderliggende behoeften.
  • Krachten en valkuilen in beeld.
  • Meer onderlinge waardering voor elkaars kwaliteiten.
  • De instrumenten om samen met elkaar voort te bouwen op betere en energiegevende samenwerking.

Teamcoaching

Een team bestaat uit individuen met ieder eigen persoonlijkheden, kwaliteiten en overtuigingen. Deze diversiteit maakt een team krachtig, maar kan ook voor verstoringen en conflicten zorgen. Met behulp van teamcoaching kunnen teamleden samen werken aan gezamenlijke doelen, effectieve communicatie en betere samenwerking. Zo kan het team groeien en de volgende stappen zetten. Lees meer over coaching >>