Opleiding Digicoach in de zorg Kennis en coachingsvaardigheden om digistarters op weg te helpen

Opleiding Digicoach in de zorg

De afgelopen periode, en zeker in de coronacrisis, is de urgentie gevoeld dat alle medewerkers in de zorg goed overweg kunnen met digitale middelen. In de praktijk blijkt dat er ondersteuning nodig is bij het vergroten van de digitale vaardigheden. Hiervoor worden digicoaches ingezet. De Digicoach heeft niet alleen verstand van digitale middelen, maar vormt ook een brugfunctie én bezit de vaardigheden om zijn/haar collega’s te coachen, op te leiden en te begeleiden in het vergroten van de digitale vaardigheden. In dit leerprogramma worden Digicoaches van de juiste kennis en vaardigheden voorzien.

 • Slimme zorginnovaties, zoals e-health, maken het mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te leveren en de kwaliteit van leven te verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dan ook de ambitie om zorginnovaties breed en snel binnen de Nederlandse zorg te implementeren. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de digitale vaardigheden van de gebruiker: de zorgprofessional.

  elementen digicoach
  De elementen van een effectieve digicoach

  Wat is een digicoach?

  De digicoach is een zorgprofessional die de kennis en vaardigheden bezit om zijn/haar collega's te ondersteunen bij het inzetten van digitale middelen en het vergroten van de digitale vaardigheden. De kennis en vaardigheden die de digicoach hiervoor nodig heeft, zijn uiteenlopend en variëren van "knoppenkennis" met betrekking tot de digitale middelen, tot aan coachings- en didactische vaardigheden om collega's te kunnen begeleiden en opleiden. In de afbeelding hiernaast zijn de elementen van een effectieve digicoach weergegeven. 

  Over de opleiding Digicoach

  In dit opleidingsprogramma leren digicoaches de kennis en vaardigheden aan, behorende bij de genoemde vier elementen. Je wordt hierin opgeleid en begeleid door middel van een leerprogramma gebaseerd op de Q-Leerformule.

  Het opleidingsprogramma is interactief en praktisch van aard. Niet alleen zul je in plenaire trainingsmomenten de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, ook breng je dit direct in de praktijk door middel van leuke en uitdagende praktijkopdrachten. Zo kun jij met veel zelfverzekerdheid verder in jouw rol als digicoach in de zorg.

  Accreditatiepunten
  Deze opleiding is geaccrediteerd en levert accreditatiepunten op voor:

  • 12 PE-punten verpleegkundige en verpleegkundig specialist
  • 12 PE-punten Register Zorgprofessionals

  Ben je op zoek naar een (vervolg)training om verder te groeien in jouw rol als digicoach? In ons Leerpad voor de digicoach​​​​​​​ vind je de opleiding die past bij jouw ontwikkeling.

 • Na afloop van het opleidingsprogramma:

  • Weet je wat jouw rol als digicoach inhoudt en kun je hier effectief vorm aan geven.
  • Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de zorg.
  • Weet je wie de stakeholders zijn in het digitale landschap van de eigen organisatie.
  • Ken je de toegevoegde waarde van digitale vaardigheden voor goede zorgverlening en weet je welke digitale vaardigheden de zorgprofessionals binnen jouw organisatie nodig hebben.
  • Weet je welke applicaties en zorgoplossingen er binnen jouw organisatie zijn en bezit je de vaardigheden om daarmee te werken of ken je de juiste personen om hierbij te helpen.
  • Ken je de organisatieprocessen, de samenhang tussen systemen en stakeholders rondom slimme (zorg)oplossingen binnen de organisatie.
  • Kun je problemen met digitale systemen en zorgoplossingen herkennen, benoemen en aankaarten bij de juiste personen binnen de organisatie.
  • Weet je een brug te slaan tussen zorgprofessionals en ICT-ondersteuners (zoals applicatiebeheer of proceseigenaar).
  • Weet je hoe je in de zorg verstandig en bewust omgaat met informatiebeveiliging en kun je dit ook aan collega’s uitleggen;
  • Weet je hoe je aansluit op de professionele belevingswereld van de digistarter bij het werken met digitale middelen.
  • Kun je verschillende instrumenten en technieken (zoals coaching, didactiek en leertools) inzetten om de digistarter te motiveren en begeleiden in het vergroten van de digitale vaardigheden.
  • Bezit je de handvatten om een start te maken in het effectief samenwerken met betrokken collega’s op het gebied van het vergroten van digivaardigheid van de (zorgprofessionals in) de organisatie.
 • Voorafgaand aan het opleidingsprogramma

  1. Intake
  2. 0-meting op kennis & kunde en op de positionering van de digicoach in de organisatie
  3. Digitale kick-off

  Opleidingsprogramma - Dag 1: inhoudelijke kennis en vaardigheden

  Achtergrond van digitalisering in de zorg

  • Digitale ontwikkelingen binnen de zorg
  • Belang van digitale vaardigheden voor goede zorgverlening
  • Hoe digivaardig is jouw organisatie?
  • Verschillende niveaus van digivaardigheid

  Rol van de digicoach

  • Wat houdt de rol van digicoach in?
  • Wat is mijn positionering binnen de organisatie?
  • Wie zijn de stakeholders op het gebied van digitale zorg binnen mijn organisatie?

  Digitale kennis

  • Welke soorten digitale middelen zijn er?
  • Met welke applicaties en digitale middelen werken jullie binnen de organisatie?
  • Met welk doel worden deze middelen ingezet?
  • Wie zijn de applicatie-eigenaren?

  Informatiebeveiliging in de zorg

  • Belang van informatiebeveiliging in de zorg
  • Rol van de digicoach bij informatiebeveiliging

  Opleidingsprogramma - Dag 2: persoonlijke effectiviteit

  Coachvaardigheden

  • Belang van coachvaardigheden binnen de rol van digicoach
  • Open en gesloten vragen
  • Randvoorwaarden om de kunnen coachen
  • Inleven in de digistarter
  • Coachtechniek GROW: leren kennen & toepassen

  Effectief communiceren

  • Kwaliteiten en valkuilen in communicatie
  • Inzicht in de eigen communicatiestijl (middels DISC)

  Didactische vaardigheden

  • Randvoorwaarden voor leren
  • Leervoorkeuren

  Leermiddelen

  • Leermiddelen met betrekking tot het vergroten van digivaardigheden
  • Welk middel zet je in bij welk leervraagstuk?
  • Oefenen van leermiddelen in de praktijk

  Intervisie & coaching

  Om de nieuw aangeleerde vaardigheden onder begeleiding in de praktijk te kunnen brengen en hier feedback op te kunnen ontvangen, vinden er na de 2-daagse training 1-op-1-(coaching) en interne en externe groepsbijeenkomsten plaats. De invulling van deze intervisie- en coachingsmomenten wordt bepaald op basis van de behoeften en leerdoelen van de digicoaches. Digicoaches dragen zelf de casuïstiek aan.

 • Voor wie is deze opleiding bedoeld? Voor medewerkers/zorgprofessionals binnen zorgaanbieders (vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet) die affiniteit hebben met het werken met digitale middelen en die de digivaardigheid van hun collega’s willen helpen vergroten.

  Lestijden: twee trainingsdagen, intervisiebijeenkomsten en coaching-sessies. De specifieke lestijden worden in overleg bepaald.

  Duur: de doorlooptijd is ca. zes maanden.

  Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt circa 60 uur per digicoach. Dit aantal uur is gebaseerd op het leerprincipe 70-20-10, waarbij gesteld wordt dat ongeveer 30% van het leren plaatsvindt in formele setting en door van elkaar te leren en dat 70% van het leren plaatsvindt in de praktijk. Van de totale 60 uur is daarom 22 uur bedoeld voor het volgen van de trainingsdagen, intervisiebijeenkomsten, coachingsessies en de bijbehorende praktijkopdrachten. De overige uren zijn bedoeld voor het daadwerkelijk invulling geven van de rol van digicoach in de praktijk. Deze uren kunnen dan ook ingevuld worden binnen de uren die de digicoach voor deze rol krijgt binnen de organisatie.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Accreditatiepunten: de opleiding is geaccrediteerd en levert accreditatiepunten op voor:

  • 12 PE-punten verpleegkundige en verpleegkundig specialist
  • 12 PE-punten Register Zorgprofessionals

  Meer informatie: je kunt contact opnemen met Q-Academie op 088-1020950 of via informatie@qacademie.nl

Ook interessant voor je?
 • Training Digicoach in de zorg (online)
  Training Incompanytraining
 • Verdiepingstraining coachingsvaardigheden voor de digicoach
  Training 25 mei 2023