Netwerkzorg en -leiderschap Aanpak voor het opzetten en versterken van zorgnetwerken

Netwerkzorg en -leiderschap

De zorgvraag wordt complexer en kosten stijgen als gevolg van ontwikkelingen als vergrijzing, toename in het aantal chronisch zieken en multimorbiditeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan zorgprofessionals en krijgen mantelzorgers een belangrijkere rol. Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderde zorgvraag, ontstaan steeds meer samenwerkingsinitiatieven binnen en tussen zorgaanbieders, ziekenhuizen, eerstelijns-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, wijkteams en gemeenten. Het opzetten, behouden en versterken van lokale samenwerking in netwerken blijkt echter uitdagend. Hoe zorg jij ervoor dat jullie zorgnetwerk een succes wordt én blijft?

 • Het doel van netwerkzorg is om de juiste zorg op de juiste plek aan de cliënt te kunnen bieden. Hoe deze samenwerking eruitziet, is voor elk netwerk weer anders. Dit heeft te maken met de verschillende mogelijkheden op het gebied van vorm, structuur, de specifieke regio en doelgroep waar het netwerk zich op wil richten. De netwerken zijn vaak regionaal, lokaal of wijkgericht van aard. Ook bevindt elk netwerk zich in een andere ontwikkelingsfase, wat vraagt om verschillende stijlen van aansturing en leiderschap. Dit maakt de ontwikkeling van een zorgnetwerk complex.

  Ondanks de verschillende typen netwerken, kunnen wel dezelfde bouwstenen worden gebruikt om netwerkontwikkeling op maat en stapsgewijs aan te pakken. Deze bouwstenen zijn verwerkt in de practice based-aanpak van Q-Consult Zorg.

  Wij bieden de 2-daagse incompanytraining ‘Netwerkzorg en -leiderschap’. In deze training leer je stapsgewijs de aanpak voor het organiseren van netwerkzorg kennen en toepassen. We bespreken goede voorbeelden uit de praktijk en bieden handvatten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt als coördinator, projectleider. Ook staan we stil bij netwerkleiderschap en de vaardigheden die nodig zijn om het zorgnetwerk succesvol van de grond te krijgen en duurzaam te versterken.

 • Na afloop van de training:

  • Ben je bekend met landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale zorg georganiseerd in netwerken.
  • Ken je verschillende goede voorbeelden van netwerkzorg en hoe deze initiatieven zijn aangepakt.
  • Weet je met welke uitdagingen je rekening moet houden bij netwerkontwikkeling.
  • Ken je de practice based-aanpak voor het ontwikkelen en versterken van zorgnetwerken en bezit je de handvatten om deze aanpak toe te passen.
  • Ken je het belang van netwerkleiderschap en beschik je over tools om hier zelf invulling aan te geven.
 • Dag 1

  Inleiding netwerkzorg

  • Ontwikkelingen binnen integrale zorg.
  • Meerwaarde van netwerkzorg.
  • Verschillende typen netwerken.
  • Uitdagingen en succesfactoren.
  • Best practices netwerkzorginitiatieven.
  • Introductie in de aanpak voor netwerkzorg (practice-based).

  Visie en doelstellingen

  • Het belang van een gezamenlijke visie.
  • Hoe kom je tot een gezamenlijke visie en doelstellingen?
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Positie van het netwerk & regio in kaart

  • Meerwaarde van inzicht in de positie & regio van het netwerk.
  • Integratiemeter: hoe sterk is jouw netwerk?
  • Hoe breng je de omgeving van het netwerk in beeld?
  • Hoe krijg je inzicht in de belanghebbenden?
  • Kansen en risico’s uitzoeken.
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Dag 2

  Terugblik dag 1 en bespreking praktijkopdracht

  Verbetertrajecten selecteren, plannen en uitvoeren

  • Op basis waarvan selecteer je de juiste verbetertrajecten?
  • Valkuilen en succesfactoren.
  • Hoe maak je de verbinding met netwerkdoelen.
  • Opbouw plan van aanpak.
  • Ondersteunende formats en werkvormen.

  Organisatie van het netwerk

  • Netwerkstructuur.
  • Rolverdeling.
  • Hoe betrek je cliënten bij het netwerk?
  • Borging: hoe zorg je ervoor dat het opgebouwde netwerk stand houdt?

  Aansturing en netwerkleiderschap

  • Jouw rol in het netwerk.
  • Kenmerken van leiderschap in netwerken.
  • Motiveren en activeren van netwerkleden.
  • Verschillende leiderschapsstijlen.

  Praktijkopdracht
  Voor een optimaal leereffect is praktijktoepassing essentieel. Niet alleen staan praktijkvoorbeelden en casuïstiek centraal tijdens de training, ook tussen de twee trainingsdagen is dit het geval. Aan de hand van een opdracht pas je het geleerde toe bij het opzetten of versterken van het zorgnetwerk waarbinnen jij actief bent.

 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen of professionals in de zorg die actief in een netwerk participeren of hierin als projectleider/coördinator een zorgnetwerk willen opzetten of de bestaande netwerkzorg binnen de regio willen versterken. Denk aan medewerkers binnen zorgorganisaties (VVT, Jeugdzorg, GGZ, GHZ en ziekenhuizen), welzijnsorganisaties, de eerstelijn en gemeenten.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.