Training Ambassadeur zorgtechnologie

Training Ambassadeur inzet zorgtechnologie

Wil jij de innovatiegedachte laten leven binnen jouw organisatie en je eigen innovatiekracht vergroten? En wil je leren hoe je jouw collega’s daarin meeneemt? In deze training gaan we aan de slag met innovatie, verandermanagement theorie en coachvaardigheden. Hiermee krijg je een toolbox aangereikt om je collega’s te helpen bij het inzetten van zorgtechnologie.

 • Innoveren kun je leren

  De zorg verandert in snel tempo. De behoefte aan innovatie is groter dan ooit. Technologische ontwikkelingen zoals e-health maken Juiste zorg op de juiste plek mogelijk en verhogen de kwaliteit van leven. E-health staat dan ook hoog op de agenda. Voor zorgorganisaties is het de kunst om tijdig in deze stroom mee te bewegen en kansen aan te grijpen om op innovatieve wijze de geleverde zorg te verbeteren. Vaak wordt gedacht dat innoveren alleen weggelegd is voor de echte ‘creatievelingen’ onder ons, maar…. iedereen kan het. Innoveren kan je namelijk leren!  

  Daarom bieden wij in deze training: 

  • Een goede basis om technologische innovaties, die aansluiten bij de cliënten van jouw organisatie te vinden, organiseren en toe te passen met je collega’s.  
  • Veel uitwisseling en bewustwording over je rol als ambassadeur in deze ontwikkeling. 
  • Begeleiding door ervaren trainers met ervaring op digitaliserings- en veranderprojecten. 

  Een training op maat

  Deze training wordt op maat gemaakt afhankelijk van de fase van digitalisering waarin de organisatie zich bevindt en de rol van de deelnemersgroep hierin.  
  Vanuit theorie over ontwikkelingen gekoppeld aan de praktijk binnen de organisatie wordt het gesprek gefaciliteerd over wat technologische innovatie betekent en wat de rol van de ambassadeur hierin is.  
  Je krijgt instrumenten en technieken aangereikt (zoals coaching, didactiek en leertools) om jouw collega’s en cliënten te motiveren en mee te nemen in deze verandering.  

  Wanneer er digicoaches in de organisatie aanwezig zijn wordt er ook aandacht besteed aan de samenwerking. 

 • Resultaat van deze training: 

  • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de bestaande instrumenten voor het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen regie en de bijbehorende digitalisering in de zorg. 
  • Je hebt handvatten opgedaan voor het vinden, organiseren en toepassen van technologische innovaties die aansluiten bij de cliënten van jouw organisatie. 
  • Je weet op welke manier je (digitale) instrumenten inzet, zodat deze bijdragen aan het verbeteren van de zorg, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het werkplezier. 
  • Je hebt handvatten opgedaan voor het vergroten van jouw innovatiekracht. 
  • Je kent de organisatieprocessen en de samenhang tussen systemen en stakeholders rondom slimme (zorg)oplossingen binnen de organisatie. 
  • Je kunt verschillende instrumenten en technieken (zoals coaching, didactiek en communicatiestijlen) inzetten om jouw collega’s en cliënten te motiveren en begeleiden in het inzetten van zorgtechnologie in het team.

   

 • Dag 1

  Cliëntgeoriënteerd denken 

  • Wat verstaan we onder cliëntgeoriënteerd denken? 
  • Vraaggestuurd denken en handelen.
  • Van vraag cliënt naar geschikte oplossing.
  • Opdracht: wat is de hulpvraag van mijn cliënt en waar vind ik een oplossing? (a.d.h.v. empathy map, OGW, ecogram, GWI (Joris Slaets) en Google).
  • Voorbeelden van instrumenten als keuzehulpen en e-healthtoepassingen die ondersteunen bij bevorderen zelfredzaamheid en eigen regie.

  Samen Beslissen 

  • Wat is Samen Beslissen? 
  • Welke soorten cliënten zijn er en hoe sluit je aan bij hun specifieke situatie en wensen? 
  • Hoe draagt Samen Beslissen bij aan vergroten eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten? 

  Introductie in innovatie 

  • Wat is innovatie? 
  • Belang innovatie voor toekomstbestendigheid van de wijkverpleging 
  • Waarom werken innovaties wel of niet? Toelichting aan de hand van een aantal modellen 
  • Succesvolle voorbeelden uit de praktijk 

  Dag 2

  Optimaal toepassen van innovatieve instrumenten 

  • Digivaardigheden van medewerkers en cliënten 
  • Meten van uitkomsten bij cliënten 
  • Borgen van innovaties in de organisatie 
  • Processen digitaliseren (zoals medicatieproces) 
  • Innovatiekracht door leiderschap 

  Achtergrond van digitale innovaties in de zorg 

  • Digitale ontwikkelingen binnen de zorg 
  • Waar staat mijn organisatie ten aanzien van 
  • e-health readiness? 
  • Verschillende niveaus van digivaardigheid bij collega’s 

  Rol invulling 

  • Wat houdt de rol van ambassadeur in? 
  • Wat is mijn positionering binnen de organisatie? 
  • Hoe kan ik deze bestendigen? 
  • Wie zijn de stakeholders op het gebied van digitale zorg binnen mijn organisatie? 

  Dag 3

  Coachvaardigheden 

  • Belang van coachvaardigheden binnen de rol van ambassadeur 
  • Inzicht in de eigen communicatiestijl (middels DISC) 
  • Coachtechnieken: leren kennen & toepassen van GROW bij cliënten & collega’s 
  • Effectief samenwerken met cliënten & collega’s 
  • Omgaan met weerstand 

  Didactische vaardigheden 

  • Randvoorwaarden voor leren 
  • Leertheorieën & leermiddelen 
  • Werkvormen: leren kennen & toepassen 
 • Deze opleiding bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de opleiding gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze opleiding bedoeld? Wijkverpleegkundigen die affiniteit hebben met het werken met digitale middelen en het leuk vinden om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het sturen van technologische innovaties, het vergroten van de digivaardigheid van collega’s en het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van hun cliënten.

  Lestijden: 3 trainingsdagen, 4 intervisiebijeenkomsten en 4 coachingssessies. De specifieke lestijden worden in overleg bepaald.

  Doorlooptijd: ca. 1 jaar

  Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt circa 160 uur

  Locatie: in overleg

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

   

Ook interessant voor je?
 • Basistraining Projectmanagement in de zorg
  Training 8 oktober 2024
 • Training Digicoach in de zorg
  Training 3 oktober 2024