Training DBC’s: verdieping en verbreding Meer inzicht in de gevolgen van het werken met DBC's

Training DBC’s: verdieping en verbreding

Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert jouw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DBC’s zijn groot! Waar zitten de knelpunten? Hoe zorg je dat de registratie juist, volledig en tijdig is? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor jouw organisatie en hoe houd je deze beheersbaar?

 • Over de verdiepingstraining DBC’s

  Wij organiseren een training over DBC’s die een stap verder gaat dan de basistraining. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor jouw organisatie uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, zorgprofielen, zorgpaden en Horizontaal Toezicht. De verdiepingstraining is praktisch en interactief van aard. Je kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

  Een goede basiskennis van de DBC-systematiek is voor deze training vereist.

  Ben je op zoek naar een (vervolg)training op het gebied van zorgregistratie? In ons Leerpad voor de zorgadministratie vind je de opleiding die past bij jouw ontwikkeling als zorgregistratieprofessional.

 • Na afloop van de training:

  • Ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van DBC’s.
  • Heb je inzicht in de voorwaarden en gevolgen van juiste, tijdige en volledige registratie.
  • Heb je inzicht in de gevolgen en de financiële risico’s van DBC’s.
  • Heb je inzicht in het belang van de inrichting van jouw administratieve organisatie i.r.t. DBC’s.
  • Heb je praktische handvatten om de interne controle aan te laten sluiten op de DBC-systematiek.
  • Heb je inzicht in zorgprofielen en zorgpaden i.r.t. de DBC-systematiek.
 • Wet- en regelgeving

  • Update wet- en regelgeving
  • Uitzonderingsregels
  • Vakgroepspecifieke registratieregels

  Bronregistratie op orde

  • Belang van correcte (bron)registratie
  • Aandachtsgebieden bij de basisregistratie
  • Uit de praktijk: veelvoorkomende fouten 
  • Uitvalanalyses
  • Onderregistratie signaleren
  • Risico's en beheersmaatregelen bij het registreren met DBC's
  • Gevolgen van DBC's voor AO/IC

  Zorgproductenviewer

  • Inzicht in de productstructuur
  • Hoe de bomen te analyseren?
  • Gewenst/verwacht zorgproduct
  • Zorgprofielen 

  Landelijke ontwikkelingen

  • Horizontaal Toezicht 
  • Consulten op afstand (belconsulten)
  • Omgaan met wijzigende wet- en regelgeving

  Zorgprofielen en zorgpaden

  • Kostprijzen en zorgprofielen in de DBC-systematiek
  • Zorgpaden
  • Onderhandelen over zorgproducten

  Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van ervaringen

  • Risico's zorgregistratie in kaart brengen 
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Mogelijkheid om eigen casus te bespreken
  • Oefenen met de zorgproductenviewer: waar zitten de aandachtspunten?
  • Zorgprofiel analyseren
 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de ziekenhuiszorg die te maken hebben met DBC’s. Hierbij kun je denken aan: DBC-medewerkers/ -consulenten/ -adviseurs, medewerkers AO/IC of AO/IB, medewerkers administratie/poli van vakgroepen, financiële beleidsmedewerkers, hoofden zorgadministratie.

  Investering: € 595,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Oudlaan 4, Utrecht.

  Studiebelasting: voor deze training is de studiebelasting 8 uur.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:

   • Goede kennis van wat er speelt in de zorg en op een duidelijke manier overgebracht!
   • Veel interactie, ruimte voor vragen/discussie.
   • Leuke, informatieve, waarde toevoegende dag. Enthousiaste presentatie!
   • Verbindend, verschillende aspecten binnen of grenzend aan de DBC-systematiek.
   • Leuke trainers, duidelijke training, fijne instructies.
Ook interessant voor je?
 • Training Optimaliseren van de SEH-registratie
  Training 20 april 2023
 • Training (Advies)vaardigheden voor de zorgadministratie
  Training 23 mei 2023
 • Training Administratieve organisatie en interne beheersing
  Training Incompanytraining
 • Training Risicoanalyse zorgregistratie
  Training 9 mei 2023
 • Training Interne audits op zorgregistratieprocessen
  Training Incompanytraining
 • Stoomcursus DBC’s
  Basiscursus 11 april 2023