Training Capaciteitsmanagement op de polikliniek Optimale afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod

Training Capaciteitsmanagement op de polikliniek

Hoe vind je de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod (zorgprofessionals, ruimten en apparatuur)? En hoe zorg je dat je het aantal patiënten op de polikliniek ziet conform de afspraken met de zorgverzekeraar? Dit zijn vragen die bij veel ziekenhuizen spelen. Tijdens deze training leer je aan de hand van een stappenplan hoe je de polikliniek efficiënter en effectiever met behulp van capaciteitsmanagement en zorglogistiek inricht.

 • Hoe ga je aan de slag met capaciteitsmanagement op de polikliniek?

  In een polikliniek is het belangrijk dat alle capaciteiten op elkaar en op de vraag zijn afgestemd, zodat je de juiste zorg tijdig en in één keer goed levert. Het realiseren hiervan is complex, maar aan de hand van de methodiek van Q-Consult Zorg kun je grip krijgen op jouw logistieke processen. De methodiek heeft op meerdere poliklinieken de toets van de praktijk doorstaan en bestaat uit een stappenplan dat je helpt de afdelingsspecifieke uitgangspunten te definiëren. Dit biedt je handvatten om de processen op de afdeling in te richten op basis van de verwachte zorgvraag van het aankomende jaar. Ontdek aan welke knoppen je kunt draaien en leer hoe je inzicht krijgt in de stuurindicatoren voor de voorspelde productie of zorgvraag van jouw organisatie.

  Over de training Capaciteitsmanagement op de polikliniek

  Tijdens de training Capaciteitsmanagement op de polikliniek leer je deze methodiek toe te passen in jouw eigen polikliniek. Je werkt scenario’s uit om vervolgens onderbouwd een keuze te maken voor de inrichting van jouw spreekuren en processen. Zo krijg je de handvatten om de complexiteit van capaciteitsmanagement terug te kunnen brengen tot een hanteerbaar minimum. Daarnaast is er aandacht voor de implementatie van de gekozen inrichting en voor de cultuur op de polikliniek: reacties op veranderingen, motivatie en betrokkenheid van jouzelf, de medewerkers en de specialisten. Wat is (persoonlijk) leiderschap en jouw eigen invloed binnen de polikliniek?

  De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie ga je direct aan de slag met oefeningen en casuïstiek. Tussen de trainingsdagen voer je een huiswerkopdracht uit.

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de methodiek en heb je deze toegepast in jouw eigen praktijk.
  • Kun je verschillende scenario’s uitwerken aan de hand van jouw eigen data.
  • Is inzichtelijk op welke onderdelen je keuzes kunt maken voor de inrichting van jouw polikliniek (bv. de inrichting van spreekuren, inzet zorgprofessionals) en ben je in staat zelf te bepalen waar je op gaat sturen.
  • Heb je handvatten voor het creëren van draagvlak bij de implementatie van een nieuwe werkwijze.
  • Heb je handvatten om op basis van de (toekomstige) zorgvraag jouw polikliniek in te richten.
 • Dag 1

  Waar richten we ons op?

  Theorie van vraaggestuurd plannen (stap 1)

  • Logistieke principes en capaciteitsmanagementmodel
  • Productieafspraak of zorgvraag bepalen
  • Zorgaanbod in beeld brengen

  Verdelingsanalyse maken (stap 2 & 3)

  • Werken met data
  • O.a. jaarspreiding, aantal werkbare weken, type poli’s
  • Praktijkcasus: in kaart brengen van zorgvraag en –aanbod met benodigde uitgangspunten
  • Betrokkenheid van zorgprofessionals

  Inrichten en verrichten

  Vooruit plannen: het inrichten van de polikliniek (stap 4)

  • Bepalen van uitgangspunten
  • Inrichting o.b.v. zorgvraag, uitgangspunten en verdelingsanalyse
  • Praktijkcasus: inrichten van de polikliniek: welke puzzels kun je maken?

  Inzet van capaciteiten (stap 5)

  • Personeel, ruimte, apparatuur

  Praktijkopdracht
  Na de eerste trainingsdag pas je de methodiek toe op jouw eigen data.

  Dag 2

  Sturen

  Terugkoppeling praktijkopdracht

  • Wat ging goed en waar liep je tegenaan?
  • Uitwisselen van ervaringen

  Bepalen van kritische succesfactoren (stap 6)

  • Vertaalslag naar KPI’s
  • Benodigde rapportages
  • Borgen van verbeteringen

  Overleg en communicatie

  • Overleg- en communicatiestructuur
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Gedrag & Cultuur

  • Samenwerking
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Omgaan met weerstand bij verandering

  Persoonlijke effectiviteit

  • Persoonlijk leiderschap
  • Jouw invloed binnen de polikliniek

  Stappenplan
  Je gaat naar huis met een concreet stappenplan. Hiermee is inzichtelijk hoe de 6 stappen voor jouw organisatie ingevuld kunnen worden om de polikliniek efficiënt en effectief in te richten.

 • Deze training is ook geschikt voor incompany-doeleinden. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Zorgmanagers (polikliniek), teamleiders polikliniek, managers en adviseurs capaciteitsmanagement of zorglogistiek.

  Investering: deze 2-daagse training kost € 965,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal. Tijdens de training verzorgen wij een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet.

  Locatie: Centraal, Midden-Nederland.

  Studiebelasting: voor deze training is de studiebelasting 15 uur.

  Annuleren en doorschuiven: lees hier onze algemene voorwaarden voor open trainingen.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Training Capaciteitsmanagement in de kliniek
  Training Incompanytraining