Een hechter team door focus op persoonlijke ontwikkeling Praktijkverhaal van de Zorgboog

Door in te zetten op leren en ontwikkelen werk je automatisch aan het binden en boeien van medewerkers. Andersom kan frequente wisseling van medewerkers leiden tot een afname in aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit is precies waar het team Beleid & Kwaliteit van de Zorgboog mee te maken had. Hoe hebben zij ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden weer hoog op de agenda kwam?

Het team Beleid & Kwaliteit van de Zorgboog had de laatste jaren door verschillende redenen een hoge doorloop van medewerkers. Hierdoor kwam de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op een laag pitje te staan. Binnen het team groeide ondertussen de behoefte aan meer onderlinge verbinding, betere inzet van elkaars krachten en goede afspraken, met als doel om nog beter als team te kunnen functioneren. Om deze doelen te bereiken is het van belang te werken aan zelfkennis, het kennen van de teamleden en aan hun professionele vaardigheden als adviseurs.

En dus is het team hier, in samenwerking met Q-Academie, mee aan de slag gegaan. Een leertraject dat bestond uit trainingsdagen, intervisiemomenten, beleidsdagen en coachgesprekken is opgestart om op verschillende momenten aan de leerdoelen te kunnen werken. Daarnaast heeft teamontwikkeling, als belangrijke pijler, een plek gekregen in een groter inhoudelijk ontwikkeltraject op kwaliteit en veiligheid.

Training
Samen met het team zijn de onderwerpen voor de trainingen afgestemd. Deze trainingen werden ingestoken op zowel inhoud als vaardigheden, zoals het aanleren van PRI-methodieken en kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Ook stonden projectmanagement en adviesvaardigheden op het programma.

Intervisie
Tijdens de intervisiemomenten is het team aan de slag gegaan met teamontwikkeling. Bijvoorbeeld het analyseren van DISC-profielen (model voor gedrags- en communicatiekenmerken) en hierover met elkaar het gesprek voeren.

Beleidsdagen
Maandelijks wordt een beleidsdag georganiseerd, waarin teamleden kennis delen rondom een beleidsthema en vervolgens samen aan de slag gaan met het toepassen hiervan in een praktijkopdracht.

Coachgesprekken
Tot slot werden leerdoelen tijdens 1-op-1 coachgesprekken gemonitord en geëvalueerd. Tegelijkertijd vormde dit een veilige setting om aandacht te besteden aan thema’s zoals werk-privébalans, ambities en eventuele zorgen of onzekerheden.

Na een jaar intensief met elkaar bezig te zijn geweest op het gebied van teamontwikkeling en persoonlijke en professionele ontwikkeling, mogen de resultaten er zijn! "Dankzij het leertraject heb ik mezelf en mijn teamgenoten (nog) beter leren kennen, waardoor we weten waar elkaars krachten en ontwikkelpunten liggen en hier ook gebruik van kunnen maken", aldus Thijs Lambooij, adviseur Beleid & Kwaliteit. Hij en zijn collega’s merken daarnaast dat ze vanuit de organisatie meer worden betrokken bij relevante vraagstukken: “we worden nog meer gezien als professionele adviseurs en een sterk team”. Het team is dan ook vastbesloten om te blijven inzetten op de leervormen die in het afgelopen jaar zijn aangereikt, zodat (professionele) ontwikkeling een belangrijk punt van aandacht blijft.