Leren & ontwikkelen staat centraal bij verpleegkundige beweging UMCG Uit de praktijk

Leren & ontwikkelen staat centraal bij verpleegkundige beweging UMCG

Hoe krijgen verpleegkundigen een stevigere stem binnen de organisatie? Dat is een vraagstuk dat binnen steeds meer zorginstellingen speelt. Het inspirerende verhaal van het verpleegkundig platform van het UMCG laat zien dat inzet op persoonlijke ontwikkeling en kennisuitwisseling hier een cruciale rol bij speelt.

Zo’n twee jaar geleden ging een groep verpleegkundigen binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met elkaar in gesprek over de kansen die zij zien in hun werk en binnen de organisatie en hoe zij hierin de regie kunnen pakken. Dit deden zij aan de hand van de vijf principes van Corporate Effectuation. Hieruit kwam het verpleegkundig platform voort: zij zorgen dat de stem van de werkvloer is vertegenwoordigd bij gesprekken en beslissingen over de inhoud van het vak.

Evelien Pinkster is regieverpleegkundige bij het UMCG en is sinds de start bij het verpleegkundig platform betrokken geweest. Zij vertelt over de stappen die genomen zijn en de factoren die bijdragen aan het succes.

Luisteren naar de behoeften

Startbijeenkomsten vormden de aftrap van het werk van het verpleegkundig platform. Doel van de bijeenkomsten was het ophalen van input van collega-verpleegkundigen over hoe zij de ontwikkeling van hun vak en de positie van hun rol binnen het UMCG zien. “De eerste bijeenkomst organiseerden we voor de afdeling chirurgie”, zegt Pinkster. We hadden een opkomst van zo’n 20 personen verwacht, maar uiteindelijk waren er ongeveer 100 aanwezigen!”

Via de bijeenkomsten konden de behoeften van de verpleegkundigen goed in kaart worden gebracht, zodat acties, programma’s en thema’s op maat konden worden gemaakt en dit goed aansluit bij wat er daadwerkelijk speelt in de praktijk. Op basis hiervan zijn verschillende thema’s opgesteld, waarin de inzet op persoonlijke ontwikkeling en het uitwisselen van kennis en ervaring duidelijk naar voren komen:

  • “Als nieuwe medewerker is het niet makkelijk”: dit thema gaat over het verbeteren van de start van de nieuwe medewerkers. Hierbinnen worden o.a. twee informele koffiebijeenkomsten georganiseerd met alle nieuwe medewerkers om in gesprek te gaan over hun ervaringen.
  • “Wij willen meer van ons laten horen”: dit gaat over het vergroten van ons verpleegkundig imago en positionering in de organisatie. Een onderdeel hiervan is social media.
  • “Wij willen ons verenigen”: hiervoor worden bijeenkomsten voor verpleegkundigen in het UMCG georganiseerd. Zij denken mee over de inhoud en zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden die er per afdeling nodig zijn.
  • “Wij willen ons blijven ontwikkelen”: binnen dit thema wordt gekeken naar de behoefte aan extra scholing en ontwikkeling van verpleegkundigen.

In een vijfjarenplan – dat visueel als ‘Wall of Nursing’ is weergegeven – staat wat de ambities en doelen van de verpleegkundige beroepsgroep binnen het UMCG zijn. Dit varieert van de thema’s waaraan gewerkt wordt door het kernteam en de verschillende pioniers tot een verpleegkundige/Chief Nursing Officer (CNO) in de raad van bestuur.

Openheid

Door in te zetten op zichtbaarheid is er veel openheid over de werkzaamheden van het platform en de pioniers. Dit maakt dat de aanvullende taken snel genormaliseerd zijn binnen de organisatie. Pinkster: “We maken heel bewust de keuze om een combinatie te maken van de verpleegkundige taken op de afdeling en de rol als pionier of kernteamlid van het verpleegkundig platform”. Het kernteam, bestaande uit vijf verpleegkundigen, heeft hier een dag in de week de tijd voor en de pioniers krijgen een dag per acht weken.

Deze openheid maakt ook dat ze actief worden uitgenodigd bij beleidssessies en andere bijeenkomsten, in plaats van dat zij hier zelf op moeten aandringen. Hierbij is het ook belangrijk om te weten hoe je energie te verdelen. “Er zijn altijd enthousiaste en gedreven collega’s die hiermee aan de slag willen gaan. Focus je energie op hen en dan volgt de rest vanzelf”, is het advies van Pinkster.

Al mooie stappen gezet in twee jaar tijd dus! Het heeft al geleid tot meer verpleegkundige invloed in de organisatie en dit jaar ligt de focus onder andere op shared decision making, verpleegkundig leiderschap, samenwerking en verpleegkundige kracht.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven? Het platform heeft een Instagramaccount dat een uniek kijkje achter de schermen geeft en inmiddels bijna 5.000 volgers heeft. Het is een mooie manier om te laten zien wat het werk van de verpleegkundige allemaal inhoudt, wat er binnen het ziekenhuis en de verschillende afdelingen speelt en hoe er wordt ingezet op kennisdeling en leren & verbeteren.