Diakonnessenhuis Utrecht zet intervisies in voor teamontwikkeling Uit de praktijk

Diakonnessenhuis Utrecht zet intervisies in voor teamontwikkeling

Intervisie is een effectieve methode om van en met elkaar te leren. Binnen zorgorganisaties wordt de intervisie steeds vaker toegepast om dit doel te bereiken, zo ook bij het Diakonessenhuis Utrecht. Jaap Schulting is hier al jaren werkzaam als CCU Verpleegkundige en vervult de rol van intervisiebegeleider. Om zijn kennis en vaardigheden voor deze rol verder aan te scherpen, volgde hij de training Vaardigheden voor de intervisiebegeleider bij Q-Academie. Wil je weten hoe de intervisie binnen het ziekenhuis wordt ingezet en wat de meerwaarde hiervan is? Lees dan snel verder!

Hoe zet je intervisies in binnen het ziekenhuis?

“Intervisies worden bij ons voor diverse groepen ingezet”, vertelt Jaap. Aan de ene kant worden er intervisies aan studenten geboden die extern de opleiding volgen en in het ziekenhuis praktijkervaring opdoen. “Voor studenten organiseren wij 6 tot 8 keer per jaar een intervisie om onderwerpen te kunnen bespreken die niet direct naar voren komen in de opleiding. Situaties die de studenten in het werk lastig vonden, zoals het opkomen voor zichzelf en voor het eigen leerproces, worden dan besproken en er wordt samen gezocht naar manieren om hier mee om te gaan.”

Naast de studenten wordt intervisie ook eens per 2 weken aangeboden aan de directe collega’s van Jaap. Dit geldt dan als aanvulling op de werkevaluatie. “De werkdag wordt altijd vakmatig geëvalueerd. Omdat dit zo direct aan het inhoudelijke werk is gerelateerd, merkten we dat belangrijke persoonlijke en intercollegiale zaken niet aan de orde kwamen. Intervisie geeft hier ruimte voor.”

Wat is de meerwaarde van intervisies in het ziekenhuis?

Het belang van intervisies ziet Jaap vooral terug in de teamvorming- en ontwikkeling. Hij merkt dat deelnemers door de intervisies op een luchtige manier leren beter te reflecteren op zichzelf en feedback te geven aan elkaar. Dit is iets wat er op de werkvloer, door de dagelijkse drukte, vaak niet van komt. “Door zaken naar elkaar uit te spreken, kan een oplossing worden gevonden. Met elkaar kom je uiteindelijk tot een betere oplossing dan in je eentje.”

Wat neem je mee uit de training Vaardigheden voor de intervisiebegeleider?

Zodra er op de een of andere manier onrust is, is de ervaren noodzaak van intervisie volgens Jaap hoog. “Iedereen begrijpt dan waarom intervisie belangrijk is om het hier met elkaar over te hebben.” Dit betekent ook dat de behoefte aan intervisie lager is in rustigere periodes en dat is meteen een valkuil bij het organiseren van intervisie. Niet iedereen beseft dat het ook dan belangrijk is om van en met elkaar te blijven leren. 

Hoe je hier het beste mee om kan gaan als intervisiebegeleider, is een van zijn leervragen die is behandeld tijdens de training. “Bij een succesvolle intervisie ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemers van de intervisie zelf. Ik heb verschillende instrumenten aangereikt gekregen om intervisies op zo’n manier op te zetten dat deze verantwoordelijkheid ook bij de deelnemers zelf ligt. Dit biedt een goede structuur, waardoor ik kan zeggen: ‘dit is jullie proces’.”

"Bij een succesvolle intervisie ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemers van de intervisie zelf"

Aan de slag met intervisies in jouw zorgorganisatie?

De tip die Jaap heeft voor organisaties die ook aan de slag willen gaan met intervisies, is om daar echt aandacht aan te besteden. ''Zorg dat de waarde van intervisies door iedereen wordt gezien en dat de deelnemers zich verantwoordelijk voelen voor het proces.''