Aan de slag met Safety-II in het OZG Uit de praktijk

Aan de slag met Safety-II in het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Meer leren van de dagelijkse praktijk door het onderzoeken van situaties waarin de zorgverlening meestal wél goed verloopt. Met dit uitgangspunt vormt Safety-II een mooie nieuwe manier om naar kwaliteit en leren & verbeteren te kijken. Maar hoe vertaal je dit naar de praktijk? Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) vroeg Q-Academie om mee te denken bij het zetten van de eerste stappen. Het doel? Op een interactieve en leuke manier kennismaken met Safety-II en inspiratie opdoen om zelf aan de slag te gaan! 

Introductie van Safety-II in de organisatie

Als aanvulling op het leren van incidenten vanuit de huidige Safety-I benadering, wil het OZG toewerken naar een verbinding van Safety-I en Safety-II met de (dagelijkse) werkzaamheden en het kwaliteitssysteem. Dit vraagt om een praktische vertaling van het abstracte gedachtegoed van Safety-II naar de eigen organisatie. Wat kan Safety-II ons brengen? En hoe vinden we de aansluiting op onze eigen praktijk en het beleid dat we al hebben? Om samen met het OZG te komen tot een antwoord, verzorgde Q-Academie een workshop voor een multidisciplinaire groep medewerkers; artsen uit het stafbestuur, adviseurs, zorgmedewerkers, manager en bestuurder. 

Workshop Safety-II vertalen naar de praktijk

Tijdens de workshop is gestart met een introductie van de filosofie achter Safety-I en Safety-II. Om een vertaling van Safety-II te maken, zijn de deelnemers vervolgens al tekenend in subgroepen aan de slag gegaan met het toepassen van dit gedachtegoed op hun eigen dagelijkse praktijk. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van wat er al is binnen het ziekenhuis. Met als centrale vraag: hoe kunnen we de theorie van Safety-II toepassen op de huidige onderdelen van het kwaliteitssysteem van het OZG? Onder begeleiding van de trainers is het antwoord op deze vraag geformuleerd in een advies aan de eigen organisatie. 

Het resultaat? 

Concrete ideeën en randvoorwaarden voor Safety-II binnen het OZG. De deelnemers hebben een uitwerking gemaakt van dit gedachtegoed naar de vormgeving van interne audits, calamiteitenonderzoek en visitaties. Een ander resultaat is de bewustwording dat iedereen direct met deze nieuwe benadering aan de slag kan door kleine aanpassingen in het eigen werk. Dit heeft geleid tot ideeën voor concrete acties, zoals iemand in het teamoverleg de Safety-II bril op laten zetten of een dagstart beginnen met de drie punten die goed zijn gegaan.

"“De trainers van Q-Academie weten in de workshop Safety-II een goede vertaling en aansluiting bij de werkvloer en algemene (perifere) ziekenhuizen te maken.” (Janette de Boer, Manager Kwaliteit & Expertise bij OZG)"

Meer weten over Safety-II?

Meer weten over Safety-II en de vertaling hiervan naar jouw zorgorganisatie? Bekijk onze training Safety-II: leren van de dagelijkse praktijk of neem contact met ons op.