Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening van Q-Academie (onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid B.V.), of wanneer je anderszins contact heeft met ons, legt Q-Academie de door jou of jouw werkgever opgegeven gegevens vast. Alle informatie die door jou is verstrekt, wordt als vertrouwelijk beschouwd door Q-Academie, haar medewerkers, de trainers, ingehuurde zzp’ers en gastsprekers. Download hieronder onze Privacyverklaring.