Training Agile & Scrum projectmanagement in de zorg

Training Agile & Scrum projectmanagement in de zorg

De snelle veranderingen in de zorg vragen naast inhoudelijke expertise om nieuwe vaardigheden. Van medewerkers wordt verwacht projectmatig te werken. Projectleiders in de zorg zijn vaak stafmedewerkers of leidinggevenden die dit ‘erbij doen’, maar niet vanuit hun dagelijkse praktijk gewend zijn te doen. Steeds meer projecten worden uitgevoerd op basis van Agile Scrum projectmanagement. De Scrum-methodiek helpt om snel resultaat op te leveren en biedt ruimte om tussentijds bij te sturen.

 • Wat maakt projectmanagement in de zorg complex?

  Het opzetten en leiden van projecten in de zorg is niet wezenlijk anders dan bij projecten in andere sectoren. De uitvoering echter wel. De situatie in de zorg is vaak complexer:

  • Zorgorganisaties werken bureaucratischer.
  • Er zijn veel verschillende interne en externe stakeholders waarmee afstemming nodig is: afdelingen binnen het ziekenhuis en ook zorgverzekeraars, gemeenten en andere zorgaanbieders.
  • Projectbetrokkenen zijn vaak niet gewend aan een projectmatige manier van werken.
  • De balans tussen projectwerk en de ‘normale’ dagelijkse activiteiten is regelmatig verstoord.

  Voor jou als (aankomend) projectleider dus een grote uitdaging! Hoe pak je een project professioneel aan? Hoe pas je de Scrum werkwijze toe in je project? Hoe begin je? Waar moet je rekening mee houden? En hoe bewaak je de voortgang?

  Wat is Scrum?

  De Scrum-methodiek stelt teams door het werken in sprints in staat kortcyclisch resultaten op te leveren. Het biedt je ook de mogelijkheid tussentijds bij te sturen en de schaarse middelen in te zetten op die vlakken waar ze de meeste waarde toevoegen. Daarnaast dwingt het projectteams de te behalen resultaten concreet te maken en op te delen in behapbare taken. De korte planningshorizon van een sprint (twee tot vier weken) zorgt ervoor dat men alleen die activiteiten uitvoert, die op dat moment de hoogste prioriteit hebben. Het toetsen van tussentijdse resultaten bij stakeholders tijdens de sprintreview zorgt ervoor dat het eindresultaat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de ‘klant’.

  Over de training Agile & Scrum projectmanagement in de zorg

  Q-Academie biedt de praktische en interactieve tweedaagse incompanytraining ‘Agile & Scrum projectmanagement in de zorg’. De training richt zich op alle stappen van een project, van het voorbereiden tot en met het afsluiten. Het accent ligt op de methodische aspecten van Scrum projectmanagement. Beknopte theorie wordt gecombineerd met diverse opdrachten, waardoor je direct ervaring opdoet met de Scrum-methodiek. Ook onderwerpen als communicatie, draagvlak, risico’s en motivatie komen aan de orde.

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de specifieke kenmerken van projecten in de zorg en welke meerwaarde Agile Scrum biedt.
  • Heb je inzicht in de principes van de Scrum-methodiek.
  • Ken je de elementen van het sprintproces, de inhoud én de samenhang tussen de elementen.
  • Weet je welke stappen je moet zetten om een project volgens de Scrum-methodiek voor te bereiden, op te zetten, uit te voeren en af te sluiten.
 • Inleiding projectmanagement

  • Kenmerken van projecten in de zorg
  • Het Agile en Scrum gedachtegoed
  • Meerwaarde Scrum-aanpak
  • Voor welk type projecten is de Scrum-aanpak wel/niet geschikt?

  De Scrum-methodiek

  • Toelichting methode
  • Elementen van het sprintproces
  • Rollen binnen de Scrum-methodiek
  • Taken en verantwoordelijkheden per rol

  Voorbereiding projecten

  • Kaders project
  • Budget
  • Afstemming met het management
  • Stakeholders
  • Communicatie en draagvlak
  • Stappen bij de voorbereiding

  Opstart en implementatie

  • Teamvorming en rolverdeling
  • Bewaking budget
  • Planning en fasering
  • Risico’s en succesfactoren/best practices

  Uitvoering en afsluiting

  • Lastige ‘hobbels’ tijdens de uitvoering
  • Wanneer grijp je in?
  • Wanneer en hoe sluit je een project af?

  Praktijk

  • Diverse praktijkgerichte opdrachten
  • Discussie-elementen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Opdracht tussen dag 1 en dag 2
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Leidinggevenden, stafmedewerkers en overige medewerkers die Agile-projecten (gaan) leiden of daarbij betrokken (willen) zijn.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?