Training Auditaanpak inzet e-health Multidisciplinaire aanpak e-health-audit volgens het IGJ toetsingskader

Training Auditaanpak inzet e-health

E-health (digitale zorg) biedt veel kansen, zoals meer regie voor de cliënt/patiënt, tijdsbesparing en innovatieve oplossingen. Om deze digitale zorg succesvol in te zetten en de kwaliteit hiervan te bewaken en te verbeteren, voer je interne audits uit. E-health heeft vanwege de technologie impact op veel verschillende afdelingen. ICT, risicomanagement, beleid, zorginhoudelijk proces, HRM en kwaliteit zijn allen betrokken. Dat maakt het opstellen van een auditprogramma complex en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Waar te beginnen?

 • Waarom interne audits op de inzet van e-health?

  Q-Consult Zorg heeft een efficiënte auditaanpak ontwikkeld waarmee je stapsgewijs je interne auditprogramma voor de inzet van e-health kunt opbouwen. Deze aanpak is gebaseerd op de 5 thema’s uit het toetsingskader e-health van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in combinatie met onze jarenlange ervaring op het gebied van auditplanning en –uitvoering. Doel van deze multi-disciplinaire aanpak is om een samenhangend beeld te krijgen van de mate waarin e-health veilig, doelmatig en doeltreffend binnen jouw organisatie wordt ingezet. 

  Over de training Auditaanpak inzet e-health

  Q-Academie biedt de incompanytraining ‘Auditaanpak inzet e-health’ aan. Deze training is praktisch en interactief van aard en geeft je de juiste handvatten om een succesvol auditprogramma op te zetten. Je leert de auditaanpak van Q-Consult Zorg kennen en toepassen aan de hand van een stappenplan. Hierbij komen onderwerpen als het kiezen van de juiste auditmethodiek en de benodigde competenties van een interne auditor ook uitgebreid aan bod. Daarnaast gaan we in op het toetsingskader van de IGJ.

 • Na afloop van de training:

  • Weet je welke stappen je moet nemen voor het opzetten van een effectieve planning voor interne audits op de inzet van e-health.
  • Weet je wie je moet betrekken bij jouw auditprogramma en ken je het belang van een multi-disciplinaire aanpak.
  • Ben je bekend met de inhoud en de toepassingsmogelijkheden van het IGJ toetsingskader inzet e-health.
  • Ben je in staat de auditaanpak voor de inzet van e-health toe te passen op jouw eigen praktijk.
 • Inleiding

  • Wat verstaan we onder e-health? 
  • Kansen en risico’s van e-health.
  • Bewaken en verbeteren van de digitale zorg m.b.v. interne audits.
  • Doel en toegevoegde waarde van interne audits.
  • Toetsingskader inzet e-health van de IGJ.
  • De vijf thema’s uit het toetsingskader inzet e-health van de IGJ.

  Multidisciplinaire aanpak

  • Welke afdelingen en functies hebben te maken met de interne audit op e-health?
  • Nut en noodzaak van multidisciplinaire aanpak.
  • Hoe betrek je stakeholders bij de interne audits?

  Keuze auditmethodiek

  • Welke processen, thema’s, risico’s en afdelingen zijn van belang bij e-health?
  • Hoe neem je de vijf thema’s uit het toetsingskader inzet e-health IGJ mee in je interne auditprogramma?    
  • Welke auditmethodieken zijn er?
  • Doel en toegevoegde waarde per methodiek.
  • Basisprincipes van elke methodiek.
  • Welke auditmethodiek zet je in per thema?

  Uitvoering interne audits

  • In samenhang uitvoeren van interne audits.
  • Competenties e-health-auditor.
  • Te verdelen audittaken.
  • Hoe ondersteun je interne auditoren?
  • Deskundigheidsbevordering interne auditoren.

  Opvolging van verbetervoorstellen 

  • Jouw rol in de opvolging van interne audits.
  • Rapporteren aan de verschillende stakeholders.
  • Randvoorwaarden voor succesvolle opvolging verbetervoorstellen.

  Praktijk

  • Diverse voorbeelden, opdrachten en casussen.
  • Tips en oplossingsrichtingen voor knelpunten. 
  • Tijd voor vragen en discussie.
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Ervaren interne auditoren, kwaliteitsmanagers/-adviseurs, kwaliteitsmedewerkers, functionarissen gegevensbescherming, security officers, innovatie- en ICT-managers.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?