Training Strong Controllership Optreden als businesspartner in een veranderend zorglandschap

Training Strong Controllership

Marktwerking in de zorg neemt toe. Dit uit zich in de aard van de onderhandelingen met contractpartijen (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes), in de contractering en in de relatie met externe partijen. Zorgorganisaties moeten deze ontwikkelingen vertalen naar hun eigen interne organisatie en vervolgens hierop sturen. De afdeling planning & control vervult hierin een steeds belangrijkere rol…. Een rol die andere competenties vraagt: strong controllership.

 • Q-Consult Zorg is van mening dat het management goed en snel kan sturen op financiën en productie naast eventuele andere stuurindicatoren. De focus in de Cure moet in de huidige contractering liggen op het openingsjaar en hoe de schadelastprognose zich verhoudt tot de afspraken met zorgverzekeraars. Dit in tegenstelling tot de verantwoording op het sluitjaar. Binnen Care-organisaties vragen de diversiteit aan producten en afspraken en verantwoording (door de complexe financieringsstromen) ook om een nieuwe manier van werken.

  Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van planning & control?
  De focus van planning & control gaat verschuiven van achteraf verantwoorden naar proactief sturen, door het management (en medisch specialisten) tijdig en gericht te adviseren. Naast inhoudelijk inzicht en effectieve analysevaardigheden worden nu ook andere vaardigheden steeds belangrijker.

  Immers: Effectiviteit = kwaliteit x acceptatie

  Wat houdt strong controllership in? Hoe zorg je ervoor dat jouw afdeling en jijzelf in de juiste positie komen? Hoe ga je met informatie naar een afdeling? Wat communiceer je? En hoe zorg je ervoor dat men vervolgend ook wat doet met jouw advies?
  Wij bieden een tweedaagse incompanytraining aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie ga je aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers zorgen voor een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Tevens kun je eigen praktijksituaties inbrengen.

 • Na afloop van de training:

  • Weet je wat strong controllership inhoudt.
  • Weet je welke veranderingen strong controllership teweeg gaat brengen.
  • Weet je wat dit gaat betekenen voor jouw eigen rol/functie.
  • Heb je concrete handvatten om externe afspraken te verbinden met interne sturing.
  • Ken je de ingrediënten voor effectieve adviesgesprekken.
  • Kun je op een constructieve(re) wijze samenwerken met jouw interne opdrachtgevers.
  • Ga je effectiever om met weerstand.
  • Ben je in staat vertrouwen en geloofwaardigheid als adviseur op te bouwen.
    
 • Algemene kennis (kort kader)

  • Actuele ontwikkelingen
  • Marktwerking: van DBC’s naar zorgproducten, trajectfinanciering
  • Zorgprofielen, kostprijzen, AO/IC, risicomanagement
  • Contractering en onderhandelingen

  Strong controllership

  • Van kosten naar opbrengsten
  • Van inkomsten naar schadelastjaar
  • Huishoudboekje (dashboard) voor zelforganiserende teams
  • Van verantwoording naar sturing
  • Extern verbinden met intern
  • Wijzigende rol P&C: naar businesspartner

  De rol van de adviseur

  • Functie en rol van de adviseur in de keten
  • Proactief handelen, wat houdt dit in?
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

  Adviesvaardigheden

  • Het adviesproces; analyseren, structureren, contracteren
  • Verschillende adviesstijlen
  • Het adviesgesprek
  • Communiceren: vragen stellen, doorvragen, omgaan met weerstand etc.

  Uitwisselen van ervaringen, opdrachten en oefeningen

  • Opdracht voorafgaand aan de training: beschrijf de ideale situatie hoe met het RVE-management te sturen op financiën
  • Uitwisselen van ervaringen
  • Opdrachten en oefeningen
  • Oplossingsrichtingen voor knelpunten
  • Tussentijdse huiswerkopdracht
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in Cure en Care: medewerkers planning & control, business intelligence, informatieanalisten, stafmedewerkers EAD of FC&I.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:

   • Dynamisch, veel informatie, kleine groep, interactief.
   • Duidelijk uitleg en goede interactie tussen deelnemers.
   • Informele en open structuur. Heldere uitleg.
   • Veel herkenbaarheid met de praktijk.
   • Fijne trainer! Veel kennis, duidelijke voorbeelden. Goede koppeling met praktijk.
Ook interessant voor je?
 • Training Effectief adviseren in de zorg
  Training Incompanytraining
 • Training Effectief onderhandelen in de zorg
  Training Incompanytraining