Training Aan de slag met Safety-II in de zorg Leren van de dagelijkse praktijk

Training Aan de slag met Safety-II in de zorg

Ben je enthousiast over Safety-II? Wil je deze denkwijze leren kennen en inzetten om op een positieve manier te komen tot verbeteringen die jouw organisatie écht verder brengen? Voor de praktische toepassing van Safety-II zijn er verschillende mogelijkheden en instrumenten. De inzet hiervan vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens deze training nemen wij je hierin mee, zodat je een vliegende start kunt maken in jouw organisatie.

 • In de gezondheidszorg ligt een sterke nadruk op het leren van incidenten (Safety-I). Dit heeft lange tijd geleid tot een daling van de vermijdbare schade en was dus een effectieve manier om gebeurtenissen in de toekomst te beperken of te voorkomen. Uit de vierde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade van het NIVEL en EMGO+ instituut blijkt dat deze daling sinds 2016 is gestagneerd. Dit doet vermoeden dat het maximale leereffect is bereikt. Tegelijkertijd worden de zorgvraag en de organisatie van zorg steeds complexer, waardoor gebeurtenissen niet langer te reduceren zijn tot een aantal ‘gaten’ in het systeem.

  Tijd dus om met een Safety-II bril naar de zorg te kijken en zo te leren van het alledaagse proces waarin zorgverlening meestal wél veilig verloopt. Dit geeft een breder zicht op kwaliteit en veiligheid en meer kansen om te leren aan de hand van verbeteringen die beter aansluiten op de praktijk.

  Wil jij weten hoe je praktisch aan de slag gaat met Safety-II én hoe je collega’s meeneemt in de meerwaarde van dit gedachtegoed voor hun werkzaamheden?

  Over de training Aan de slag met Safety-II in de zorg

  Q-Academie organiseert de tweedaagse incompanytraining ‘Aan de slag met Safety-II in de zorg’, waarin je deze denkwijze beter leert kennen. De trainer neemt je mee in verschillende praktische vertalingen van Safety-II. Daarbij ga je interactief aan de slag met de benodigde kennis, vaardigheden en randvoorwaarden om dit gedachtegoed écht in de praktijk te brengen. Je krijgt inzicht in de relatie met leren & verbeteren en we gaan in op jouw rol bij het introduceren en toepassen van Safety-II.  De trainer neemt je mee in de concrete vertaling van de trainingsinhoud voor jouw praktijk zodat je een vliegende start kunt maken in jouw organisatie.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je kennis over het ontstaan, doel en de context van Safety-II.
  • Ken je de relatie tussen Safety-II en leren & verbeteren.
  • Heb je inzicht in de mogelijkheden van Safety-II binnen bestaande en nieuw te introduceren kwaliteit- en veiligheidsactiviteiten.
  • Maak je kennis met instrumenten die je helpen bij de praktische uitvoering van Safety-II: FRAM, waarderend auditen en reflecteren.
  • Bezit je de benodigde handvatten om in jouw organisatie aan de slag te gaan met Safety-II.
  • Kun je vorm gaan geven aan jouw rol bij het introduceren en toepassen van Safety-II binnen jouw organisatie.
  • Bezit je een persoonlijk plan waarmee je direct aan de slag kunt.
 • Dag 1

  1.  Safety-II gedachtegoed

  • Ontwikkelingen in het veiligheidsdenken
  • Korte introductie: wat is Safety-II?
  • Waarom is dit nieuwe denken van belang?
  • Verschil tussen Safety-I en Safety-II
  • Randvoorwaarden voor toepassing in jouw organisatie

  2.  Leren & verbeteren

  • Fixed mindset vs. growth mindset
  • Just culture en veilig leren (psychologische veiligheid)
  • De kracht van peer-to-peer leren
  • Verandering van leerklimaat door Safety-II

  3.  Toepassing van Safety-II

  • Safety-II en verbetering van kwaliteit & veiligheid
  • Toepassing in jouw organisatie (‘olievlek’ vs. organisatiebreed plan)
  • Toepassing op bestaande instrumenten:
   • Dagstart
   • Kwartaalrapportage
   • In- en externe audits
   • Calamiteitenonderzoek
  • Inspirerende voorbeelden

  Dag 2

  1.  Waarderend auditen

  • De principes van waarderend auditen/-onderzoeken
  • Mogelijke toepassingen
  • Oefenen met een waarderend auditgesprek

  2.  FRAM

  • De basisprincipes
  • Stappen van de FRAM-analyse
  • Mogelijke toepassingen
  • Oefenen met de interviewtechnieken

  3.  Reflecteren in de praktijk

  • Verschillende reflectievormen
  • Reflectie praktisch inzetten in jouw organisatie
  • Oefenen met reflectietechnieken

  4.  Jouw rol

  • Introduceren en toepassen van Safety-II: breng je het als iets nieuws of iets aanvullends?
  • Hoe stimuleer je leren en verbeteren bij medewerkers vanuit de Safety-II gedachte?
  • Persoonlijk plan:
   • Waar wil en kun je morgen mee aan de slag in jouw organisatie?
   • Wat is hiervoor nodig?
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteitsmanagers, –adviseurs, beleidsmedewerkers, zorgmanagers en teamleiders in alle sectoren van de zorg. Op dit moment speelt de Safety-II benadering vooral binnen ziekenhuizen. De voorbeelden die in de training aan bod zullen komen, zijn dus met name op de ziekenhuissector gericht.

  Trainers: onze trainingen worden verzorgd door trainers die veelal als ZZP‘er of consultant van
  Q-Consult Zorg werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties. Zij kennen de dagelijkse praktijk van binnenuit en komen frequent in aanraking met Safety-II, leren en verbeteren. Waaronder in de rol van manager kwaliteit en veiligheid, (kwaliteits)adviseur en projectleider. Hun kennis, ervaring en didactische vaardigheden zetten zij effectief in tijdens deze training. Deze training wordt in co-creatie aangeboden met FIN Zorgadvies, een bureau dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van FRAM en Safety-II.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ook interessant voor je?
 • Basistraining Calamiteitenonderzoek
  Basistraining 2 juli 2024
 • Training FRAM
  Training 28 november 2024
 • Training Auditen met waarderende insteek
  Training 30 september 2024
 • Training Vaardigheden voor de kwaliteitsadviseur
  Training 12 november 2024
 • Verdiepingstraining Calamiteitenonderzoek
  Verdiepingstraining 15 oktober 2024