Training Sturen in de regio Hoe data bijdraagt aan het bereiken van regionale doelstellingen en wat daarvoor nodig is

Training Sturen in de regio

Verschillende ontwikkelingen in de zorg vragen om een meer regio-georiënteerde aanpak: juiste zorg op de juiste plek, netwerkzorg en transitie van zorg. Inherent hieraan neemt de hoeveelheid data binnen zorginstellingen en bij financiers toe. Op verschillende tafels worden regiobeelden ontwikkeld. Het verzamelen van data en informatie is dan ook cruciaal voor het behalen van doelstellingen in regionaal samenwerkingsverband. Goed gebruik hiervan noemen we ‘sturen in de regio’. Maar hoe doe je dat? Welke inzichten levert het je op? Wat zijn randvoorwaarden om te kunnen sturen in de regio?

 • Om grip te krijgen op regiodoelstellingen is het nodig om verzamelde data te interpreteren en analyseren. Daarnaast is het belangrijk dat je hier helder en concreet over rapporteert en de rapportage met jouw inzichten deelt en bespreekt binnen de regio. De stappen die hiervoor nodig zijn heeft Q-Consult Zorg (partner van Q-Academie) vastgelegd in een proces:

  Elke regio heeft zijn eigen vraagstukken en informatievoorziening. Dat maakt dat in veel regio’s en zorgorganisaties dit proces nog niet optimaal verloopt en het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt.

  Wat is nodig om goed te kunnen sturen in de regio? En wanneer ben je ‘in control’?

  Q-Academie biedt een praktische en interactieve incompanytraining waarin je handvatten krijgt om te kunnen ‘sturen in de regio’. Je leert wat de mogelijkheden zijn voor regionaal (bij)sturen met beperkte en uitgebreide vormen van informatiestromen en hoe dit kan helpen de regionale problematiek beter te begrijpen. Daarnaast leer je aan welke randvoorwaarden je moet voldoen om sturen in de regio mogelijk te maken.

  Ook gaan we in op de rol van een controller binnen de individuele organisaties en het belang van een integrale aanpak binnen het proces van stuurinformatie.

 • Na afloop van de training:

  • Weet je welke stappen je moet zetten om van regionale data naar regionale stuurinformatie te gaan.
  • Weet je wat er nodig is om tot een goede regio-analyse te komen.
  • Weet je met welke randvoorwaarden je rekening moet houden bij het organiseren van regionale datadeling.
  • Weet je hoe je helder en concreet rapporteert en hiermee jouw boodschap effectief overbrengt.
  • Heb je inzicht in de stappen van een goede gesprekscyclus en weet je hoe je het juiste gesprek voert.
  • Bezit je de handvatten om ‘in control’ te blijven binnen jouw regio.
 • Introductie Sturen in de Regio

  • Nut & noodzaak van sturen in de regio
  • Begripsdefiniëring
  • Vormen van stuurinformatie in de regio, zoals regiobeelden en regionale datawarehouses

  Spelers in de regio

  • Wie zijn er in beeld in de regio?
  • Wat voor belangen spelen bij hen?
  • De plek van de patiënt/cliënt

  Randvoorwaarden

  • Randvoorwaarden voor sturen in de regio
  • Identificeren hoe ver de regio is
  • Het belang van de governance structuur in een netwerk en de vormen hierin
  • Technische inrichting van regionale datavoorziening
  • Datavolwassenheid in de regio
  • De rol van het regionale datawarehouse
  • Het belang van de kwaliteit van brondata en de implicaties daarvan
  • Borging AVG en dataprivacy

  Visie en doelstellingen in de regio

  • Het belang van een gelijke visie
  • Wat is de relatie tussen de besturingsfilosofieën van de verschillende organisaties?
  • Hoe verhouden deze zich tot de doelen in de regio?
  • De rol van regiobeelden

  In de praktijk

  • Verschillende benaderingen bij sturen in de regio
  • Transitiemonitor
  • Met wie voer je het juiste gesprek?
  • Wat is de cyclus hierin?
  • Hoe blijf je ‘in control’?
  • Diverse praktijkvoorbeelden
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Hoofden Planning & Control, regiocoördinatoren, coördinatoren BI, transitiemanagers van zorginstellingen uit alle sectoren van de zorg, gemeentes en zorgkantoren.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.