De leidinggevende als coach Onze visie op leiderschap

De leidinggevende als coach: onze visie op leiderschap

Kan echt iedereen een leidinggevende, manager of leider worden? Hoe verbind je jouw waarden als leider aan de waarden van de organisatie? Wat vraagt het zorglandschap van leiderschap? En wat betekent het als je leider bent binnen een netwerk of binnen een breder managementteam? Hoe komen de verschillende kwaliteiten in je team het beste tot z’n recht en welke kwaliteiten voeg jij daaraan toe?

Dit is een greep uit de vragen waar je vanuit een visie op leiderschap gemakkelijk antwoord op kunt geven. Zo’n visie helpt je vervolgens om leiderschap in de praktijk goed neer te kunnen zetten. Onze ervaring en expertise vanuit het ontwikkelen en verzorgen van leiderschaps- en teamontwikkelingstrajecten hebben wij omgezet tot onze eigen visie op leiderschap. Dit model geeft de diverse rollen van de leidinggevende weer. In een artikelreeks bespreken wij hoe wij elke rol van de leidinggevende zien. Te beginnen met de leidinggevende als coach.

Een van de verantwoordelijkheden die de leidinggevende in de zorg in onze visie heeft, is om per situatie te kunnen bepalen wat nodig is om personen of partijen te faciliteren. In onze visie doe je dit o.a. door je vanuit het denk- en handelingskader van de coach op te stellen. Dit betekent dat jij je bewust bent van hoe de communicatie loopt, wat er wel en ook niet gezegd wordt. Je hebt aandacht voor het (leer)klimaat in het team, afdeling of project. Je neemt een actieve rol in communicatie en samenwerking om een open en veilig (leer)klimaat te stimuleren. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Twee voorbeelden:

  1. In jouw team wordt veel geroddeld, collega’s zoeken elkaar in kleine groepjes op maar in de grote teamvergadering blijft het stil. Je vermoedt dat er onvoldoende psychologische veiligheid is. Vanuit jouw rol als coach wil je dit onderzoeken en aanpakken. Jij weet dat werken aan psychologische veiligheid geen doel op zich is waar je aan kunt werken, maar wel een gevolg van goed leiderschap kan zijn. Je gaat je aandacht voor het team vergroten (meer meelopen in de werkzaamheden, meer luisteren en bevragen), je kijkt waar grenzen nodig zijn om duidelijkheid te creëren en je verbindt mensen aan elkaar die elkaar (nog) niet begrijpen.
  2. In jouw samenwerkingsprogramma in de keten merk je dat partijen ‘ja’ zeggen en veel ‘nee’ vertonen. Vanuit het coachkader kun je hiermee aan de slag. Wat voor commitment is er? Kan elke partij dit uitspreken? Als er geen commitment is op het totaal, kan iemand dan wel commitment geven op de eerste stappen? Dit betekent praten, vragen, écht luisteren en mensen aan elkaar verbinden.

De leider als coach is een prachtig denk- en handelingskader wat zorgt voor waardering en verbinding. Kijk hieronder naar ons aanbod voor de leider die hierin verder wilt ontwikkelen.

De adviseurs, trainers en coaches van Q-Academie worden tijdens leiderschaps- en teamontwikkeltrajecten vaak gevraagd naar hun visie op leiderschap. Onze visie op leiderschap hebben we uitgewerkt in een model. We nemen deze visie mee in onze trajecten waarbij we natuurlijk ook aansluiten op de visie van de organisatie of het netwerk. Wil je weten wat we op dit gebied voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!