Digivaardige organisatie randvoorwaarde voor toekomstige kwaliteit van zorg

Digivaardige organisatie randvoorwaarde voor toekomstige kwaliteit van zorg

De druk op de zorg vraagt om het anders inzetten van mensen en (digitale) middelen om kwalitatief goede en veilige zorg te blijven bieden. Digitale middelen kunnen het anders werken ondersteunen en zo doelmatiger werken mogelijk maken. Startpunt bij deze verandering is dat de zorgprofessionals begrijpen waarom nieuwe instrumenten ingezet worden. Nut en noodzaak moeten duidelijk zijn om verandering te realiseren. Maar zelfs als de professional wil veranderen is er ook nog de vraag of hij/zij dat ook kan.

De drempel om met digitale middelen te werken is nog steeds hoog. En als iemand niet weet hoe hij moet werken met een instrument, vermindert dit de bereidheid en het werkplezier. Digivaardigheid is dan ook een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van digitale middelen. Een belangrijk hulpmiddel om de organisatie digivaardig te maken is de inzet van digicoaches. 

Wat is een digicoach? 

Een digicoach is een zorgprofessional die collega’s meeneemt in het nut en de noodzaak van digitalisering. Hij of zij is opgeleid om collega’s te coachen, op te leiden en te begeleiden bij de inzet van digitale middelen en helpt een beweging op gang te brengen binnen de organisatie, waarin collega’s aangespoord worden hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

De digicoach creëert veiligheid voor de digitale starter, verheldert de leervraag, zoekt leermiddelen, coacht collega’s ‘on the job’ om stap voor stap vaardiger te worden. Daarnaast heeft de digicoach een brugfunctie naar ICT en de bedrijfsvoering. 

Succesvolle inzet van digicoaches zorgt ervoor dat de digivaardigheid in organisaties verhoogd wordt en het werkplezier verbetert. Een projectmatige aanpak met een helder plan van aanpak werkt hierbij het beste. Kijk hieronder op welke wijze wij kunnen ondersteunen bij het plan van aanpak.

Aan de slag om jouw organisatie digivaardig(er) te maken?

Wil jij digicoaches opleiden om jouw organisatie digivaardiger te maken? Bekijk dan onze tweedaagse training Digicoach in de zorg. Bij Q-Academie hebben we inmiddels bij meer dan 100 zorgorganisaties digicoaches opgeleid.

Is jouw organisatie al klaar voor een volgende stap? Bekijk dan de verdiepingstraining coachingsvaardigheden voor de digicoach of de opleiding tot E-Nurse

Ben je benieuwd welke aanpak past binnen jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onderstaande consultant.