Digivaardige organisatie randvoorwaarde voor toekomstige kwaliteit van zorg

Digivaardige organisatie randvoorwaarde voor toekomstige kwaliteit van zorg

De druk op de zorg vraagt om het anders inzetten van mensen en (digitale) middelen om kwalitatief goede en veilige zorg te blijven bieden. Digitale middelen kunnen het anders werken ondersteunen en zo doelmatiger werken mogelijk maken. Startpunt bij deze verandering is dat de zorgprofessionals begrijpen waarom nieuwe instrumenten ingezet worden. Nut en noodzaak moeten duidelijk zijn om verandering te realiseren. Maar zelfs als de professional wil veranderen is er ook nog de vraag of hij/zij dat ook kan.

De drempel om met digitale middelen te werken is nog steeds hoog. En als iemand niet weet hoe hij moet werken met een instrument, vermindert dit de bereidheid en het werkplezier. Digivaardigheid is dan ook een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van digitale middelen. Een belangrijk hulpmiddel om de organisatie digivaardig te maken is de inzet van digicoaches. 

Wat is een digicoach? 

Een digicoach is een zorgprofessional die collega’s meeneemt in het nut en de noodzaak van digitalisering. Hij of zij is opgeleid om collega’s te coachen, op te leiden en te begeleiden bij de inzet van digitale middelen en helpt een beweging op gang te brengen binnen de organisatie, waarin collega’s aangespoord worden hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.

De digicoach creëert veiligheid voor de digitale starter, verheldert de leervraag, zoekt leermiddelen, coacht collega’s ‘on the job’ om stap voor stap vaardiger te worden. Daarnaast heeft de digicoach een brugfunctie naar ICT en de bedrijfsvoering. 

Succesvolle inzet van digicoaches zorgt ervoor dat de digivaardigheid in organisaties verhoogd wordt en het werkplezier verbetert. Een projectmatige aanpak met een helder plan van aanpak werkt hierbij het beste. Kijk hieronder op welke wijze wij kunnen ondersteunen bij het plan van aanpak.

Randvoorwaarden voor de inzet van digicoaches

Digicoaches kunnen ondersteunen in de veranderopgave binnen zorgorganisaties, maar daarvoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden: 

  1. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt. Daarbij moet het aanspreekpunt onafhankelijk zijn van de teamleiders van de verschillende teams waarin de digicoaches werken.
  2. Er dient tijd beschikbaar gemaakt te worden. Nu investeren, betekent later tijd besparen.
  3. Breng eerst de behoeftes van van werknemers goed in kaart. Voordat je een nieuwe applicatie koopt of introduceert bij je werknemers, is het handig om te polsen waar medewerkers behoefte aan hebben. Op die manier kun je een generieke oplossing bieden die (grotendeels) op hun behoeftes aansluit. Ook zorgt het uitvragen van de behoeftes voor meer eigenaarschap en betrokkenheid. En dit vergroot weer de effectiviteit en efficiëntie van de verandering. 
  4. Blijf effectief communiceren met de betrokkenen van het digitaliseringsproject. Gebruik bijvoorbeeld het model van Knoster om te controleren of je aan alle aspecten voldoet om de verandering op gang te zetten.
  5. Zorg ervoor dat een medewerker uit eigen motivatie zich opgeeft als digicoach. Wanneer iemand door de teamleader verplicht wordt aangedragen als digicoach ontstaat er altijd een mismatch.

Aan de slag om jouw organisatie digivaardig(er) te maken?

Wil jij digicoaches opleiden om jouw organisatie digivaardiger te maken? Bekijk dan onze tweedaagse training Digicoach in de zorg. Bij Q-Academie hebben we inmiddels bij meer dan 100 zorgorganisaties digicoaches opgeleid.

Is jouw organisatie al klaar voor een volgende stap? Bekijk dan de verdiepingstraining coachingsvaardigheden voor de digicoach of de opleiding tot E-Nurse