De juiste risicoanalysemethode voor iedere situatie

De juiste risicoanalysemethode voor iedere situatie

Binnen veel zorgorganisaties is de Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI) een bekend instrument uit het VMS veiligheidsprogramma om risico’s te herkennen in het primair proces. Maar de PRI is en kan zoveel meer! Wij vroegen Lieve van Vlijmen, adviseur en trainer op dit gebied welke meerwaarde het gebruik van verschillende risicoanalysemethoden kan bieden. 

“Op dit moment wordt de PRI binnen veel zorgorganisaties ingezet als los instrument om vooraf risico’s uit het primair proces in te schatten. Bijvoorbeeld bij een verandering van werkwijze of de aanschaf van een nieuw (medisch) apparaat. Helaas zien we in de praktijk terug dat de PRI door medewerkers vaak als verplichting wordt gezien en dat er nog vaak wordt gekozen voor een standaard methodiek voor risicoanalyse, die in iedere situatie wordt ingezet. 

Om de PRI levendig te houden en er alles uit te kunnen halen, is het belangrijk om kennis te hebben over verschillende methodieken zodat je deze in de juiste situatie in kunt zetten. Hiermee wordt de PRI als risicoanalyse-instrument beter toepasbaar in iedere situatie en kun je er als organisatie meer van leren. Wanneer op deze manier vormgegeven wordt aan de PRI, zie je ook dat het enthousiasme bij medewerkers toeneemt en dat mensen het gaan zien als een waardevol instrument. Aanvragen voor een PRI komen dan zelfs vaak vanuit medewerkers zelf. In de training PRI-expert laten we daarom ervaren PRI-onderzoekers hun palet aan risicoanalysemethoden uitbreiden en geven we tips om de PRI op maat in te zetten in de organisatie.”