KiPZ-regeling verlengd met 1 jaar

KiPZ-regeling verlengd met 1 jaar

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) wordt verlengd tot 1 januari 2024. Dat maakte het ministerie van VWS bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat zorgorganisaties nog minimaal een jaar extra geld beschikbaar krijgen voor opleiding van medewerkers. Meer weten over de subsidieregeling wat het plan is voor na de verlenging? Lees dan verder!

Waarom is de regeling verlengd?

Op basis van een evaluatie naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de KiPZ-regeling in 2017 t/m 2021 blijkt dat de KiPZ-regeling een impuls geeft aan de kwaliteit van het zorgpersoneel. Door geld beschikbaar te houden, wordt het opleiden en ontwikkelen van zorgmedewerkers niet verdrongen door andere prioriteiten.
 

Hoe kom je in aanmerking voor de subsidie?

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dienen instellingen een actueel strategisch opleidingsplan (SOP) in. Het opleidingsjaarplan inclusief begroting, de instemming van de ondernemingsraad en jaarrekening zijn ook onderdeel van de aanvraag. Jaarlijks moeten instellingen verantwoording afleggen over de besteding van het geld.

VWS geeft bovendien aan dat er voor het subsidiejaar 2023 een aantal aanpassingen in de regeling zullen worden gedaan met betrekking tot onder andere de verantwoording.
 

Wat gebeurt er na de verlenging?

De komende tijd gaat het ministerie samen met partijen uit het veld op zoek naar mogelijkheden voor ondersteuning voor het leven lang ontwikkelen binnen de sector. Hierbij wordt onder andere gedacht aan één sectorbrede regeling.