Leerpad digicoach Naar een volgende stap in jouw ontwikkeling!

Leerpad digicoach

Als digicoach ben je de spin in het web bij het vergroten van de digitale vaardigheden van collega’s. Het effectief vervullen van deze rol vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en competenties. Wanneer heb je welke kennis nodig? Waarom zijn bepaalde vaardigheden van meerwaarde? En hoe kun je jezelf hierin ontwikkelen? Ons leerpad digicoach helpt je hierbij!

Leerpad digicoach

In dit leerpad staan de 3 ontwikkelrichtingen voor de digicoach beschreven. Bij elke richting staat op welk moment en waarom ontwikkeling op dit gebied waardevol is. Zo kun je, afhankelijk van jouw ervaring, leerwens of de situatie in de organisatie de meest passende training of begeleiding vinden.