Online en op afstand: zicht op teamontwikkeling

Online en op afstand: zicht op teamontwikkeling

Als leidinggevende heb je de afgelopen tijd vast gemerkt dat je team anders (samen)werkt dan voorheen. Iedereen moet namelijk wennen aan de nieuwe situatie: online en op afstand werken. Maar weet je ook in welke ontwikkelfase jouw team zich nu bevindt? Inzicht in de verschillende stadia van teamontwikkeling (ontwikkeld door Tuckman) biedt jou als leidinggevende meer handvatten om goed samen te werken met je team. Daarom zetten wij de verschillende fasen en de parallel met werken op afstand graag voor je op een rij.

Fasen van teamontwikkeling ontwikkeld door Tuckman, door Q-Academie

1. Van vertrouwd team naar opnieuw oriƫnteren (Forming)

Ondanks dat je al jaren een team vormt, moet je in deze nieuwe omstandigheden - waarin we voornamelijk online werken - opnieuw aan elkaar wennen. We moeten opnieuw de balans opmaken. In een team zie je nu dat vertrouwde collega’s ineens weer even een afwachtende houding aannemen. Waar collega’s in de oude situatie proactief te werk gingen en zelf taken oppakten en verdeelden, kunnen zij nu ineens onzeker zijn. Collega’s zitten alleen thuis achter de computer en weten niet wat te doen, totdat ze instructies krijgen.

In deze fase heeft het team behoefte aan richting (koers/opdracht) en leiderschap (wie stuurt?). Als leidinggevende is het dus belangrijk om hier invulling aan te geven en duidelijkheid te scheppen.

2. Van individuen naar subgroepen met onderlinge concurrentie (Storming)

In de tweede fase zie je in teams de aandacht verschuiven van ‘ik’ naar ‘jij en ik’. Het team gaat van losse individuen naar subgroepen in het team. In deze fase ontstaan normaliter ook de eerste conflicten. Er kunnen verschillende ideeën zijn over wie wat doet en wanneer we het goed doen.

Herkenbaar in deze tweede fase van online werken, is dat een aantal collega’s het thuiswerken al aardig onder de knie heeft. Zij spreken elkaar vaker in subgroepen en nemen proactief contact op over het werk en de taakverdeling. Als leidinggevende vraag jij je af: maar komt wel iedereen mee?

3. Wennen aan het nieuwe normaal (Norming)

In de normeringsfase maken we nieuwe afspraken met elkaar. Inmiddels is het team gewend aan de regels en methodes van online samenwerking. Teamleden komen dichter bij elkaar, in eerste instantie beleefd, maar ze staan open voor de ander en zijn gemotiveerd.

Aan teams die inmiddels al wat langer samenwerken op afstand (het nieuwe normaal), merk je dat ze regelmatig bij elkaar checken hoe het gaat en waar iedereen mee bezig is. Er wordt samengewerkt aan taken én aan de relatie. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid en trots. Een voorbeeld hiervan is dat online gezelligheid wordt georganiseerd zoals een dagstart, vrijdagmiddagborrel of teamactiviteit.

4. Online en toch verbonden (Performing)

De periode van gewenning is voorbij en het team kijkt weer over de eigen grenzen heen. Het team werkt zelfstandig en pakt (externe) ontwikkelingen mee in hun werk. Teamleden vullen elkaar aan en er wordt samengewerkt aan een gemeenschappelijk teamdoel.

Via het beeldscherm gaan we ook de moeilijke gesprekken aan, bijvoorbeeld elkaar aanspreken en feedback geven. Teamleden voelen zich verbonden en durven besluiten te nemen. Het werken op afstand vormt in deze fase geen belemmering meer ten opzichte van de samenwerking in de oude situatie.

In welk van deze fasen bevindt jouw team zich nu? En wat heb je al gedaan om ze hierin te begeleiden? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en denken ook graag mee als je er nog niet helemaal uitkomt! Neem gerust contact met ons op.