Impactvol aan de slag met IZA Bereik meer impact op passende zorg en gezondheid

Van idee naar IZA-proof transformatieplan

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er middelen beschikbaar die regio’s de kans bieden stappen te zetten richting passende zorg en gezondheid. Om te weten hoe jij voor jouw organisatie, samenwerkingsverband of regio écht impact maakt is het belangrijk te weten hoe je jouw transformatieplannen kunt laten aansluiten bij de mogelijkheden en doelen vanuit het IZA. 

De zorg- en welzijnssector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, die vragen om transitie van zorg naar gezondheid. In het IZA staan de benodigde afspraken én forse doelen voor het realiseren van deze omslag. Daarbij stelt het ministerie van VWS € 2,8 miljard beschikbaar. Deze middelen worden toegewezen aan transformatieplannen die voldoen aan de gestelde criteria uit het beoordelingskader.

We zien dat er op verschillende schaal aan de transitie naar passende zorg wordt gewerkt. Soms is dat vanuit individuele organisaties, soms vanuit samenwerkingsverbanden en soms al vanuit een breed regionaal platform. In samenwerking met HealthKIC en LUMC hebben wij  hier een training voor ontwikkeld.

Laat je begeleiden bij de 8 thema’s van de IZA werkagenda

1. Zorg die echt helpt en past bij de situatie van de patiënt.
2. Eerstelijnszorg laagdrempelig en dichtbij.
3. Zorg voorkomen door gezond leven en preventie.4. Verbeteren van digitalisering en gegevensuitwisseling.
5. Meer samenwerking binnen de regio en tussen sectoren.
6. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz.
7. Vergroten werkplezier in de zorg.
8. Verbeteren contractering.

Binnen de training ‘Van idee naar IZA-proof transformatieplan’ helpen we om op al deze niveau’s van idee naar impactvolle (transformatie) plan te komen die waarde toevoegt voor alle relevante partijen. Daarnaast begeleiden we je om deze plannen vervolgens ook in de praktijk te brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden op het gebied van organiseren, monitoren en financieren. Dit doen we op alle acht thema’s van de IZA werkagenda. Hierbij kijken we altijd naar hoe we initiatieven kunnen invlechten in, en koppelen aan, een (bestaande) regionale agenda. Zo zorgen we ervoor dat de impact van deze thema’s veel groter en duurzamer zal zijn.

Wil jij weten hoe het IZA is opgebouwd en welke kansen dit biedt voor de optimalisatie van jouw idee of plan?

Benieuwd hoe je de verbinding legt met landelijke, sectorale en regionale doelstellingen en mogelijkheden?

Tijdens de training krijg je de benodigde informatie, handvatten en een generiek format. In de ochtend nemen we je mee in de wijze waarop het IZA is opgebouwd en bespreken we het beoordelingskader. We kijken naar de beoogde doelstellingen, zodat je jouw idee of plan hierbij kan laten aansluiten. Je leert hoe je transformatie-ideeën en/of -plannen optimaal in verbinding brengt met relevante stakeholders in de regio, met het regioplan en met het regiobeeld.

De impact van een transformatieplan is namelijk veel groter als je deze kunt verbinden aan regionale agenda’s én je in gezamenlijkheid op een gelijkgerichte wijze werkt aan de regionale uitdagingen. In de middag bespreken we vier elementen (gebaseerd op population health management), die als onderdeel van jouw plan voor nog meer impact kunnen zorgen voor de patiënt/ cliënt/inwoner, voor jouw organisatie/samenwerkingsverband en voor jouw regio.

Meer informatie en de mogelijkheid je in te schrijven voor deze training vind je op onze website