Waarderend auditen met het 5V-model Een effectieve methode voor praktische en concrete resultaten

Bij waarderend auditen (appreciative inquiry) ligt de nadruk op het vragen naar positieve ervaringen, succesfactoren en ambities binnen de zorgorganisatie. Een mooi uitgangspunt, maar hoe zorg je ervoor dat deze insteek ook voldoende verbeterkansen oplevert? Hoe verhoudt waarderend auditen zich tot zorgrisico’s en zaken die nog niet goed lopen op de werkvloer? En wat kun je concreet doen met de resultaten uit een waarderende audit? Aan de hand van het 5V-model neemt trainer Charlotte Marrée je mee in de antwoorden op deze vragen.  

Het 5V-model

Duidelijke verbeterkansen en concrete resultaten
Het 5V-model (figuur 1.) biedt de benodigde structuur voor het uitvoeren van een waarderende audit. Elke stap biedt een handvat voor het gestructureerd en compleet uitvragen van een bevinding. Bij de stappen horen vragen die je tijdens de waarderende audit stelt. De vragen bij stap 1 en 2 van het model, verkennen van het auditthema, bijbehorende ambities van de auditee en geven inzicht in de factoren die ervoor zorgen dat een proces of werkwijze rondom dit thema goed verloopt. Bij stap 3 wordt de auditee uitgenodigd om te dromen over toekomstige doelen. Deze toekomstdromen worden in stap 4 geconcretiseerd in kleine stappen waar de auditee in de praktijk direct mee aan de slag kan. Hiermee zorgt het 5V-model ervoor dat de waarderende audit niet alleen in kaart brengt (zoals bij reguliere audits), maar ook helpt bij het concretiseren van acties en motiveren van de auditee om hiermee aan de slag te gaan. Deze acties worden vervolgens in stap 5 geëvalueerd. Zo kom je met behulp van het 5V-model tot concrete acties voor verbeteringen in de praktijk.  

Figuur 1. Het 5V-model Stavros, J. M., Godwin, L. N., & Cooperrider, D. L. (2015).

Waarderend auditen in relatie tot zorgrisico’s en zaken die nog niet goed lopen op de werkvloer
Het is een misvatting dat je met een waarderende audit geen zicht krijgt op zorgrisico’s en zaken die in de praktijk nog niet goed lopen. Tijdens de verkenning van het thema bij stap 1., kunnen problemen in de organisatie zeker aan bod komen. De vragen uit de volgende stappen zijn er vervolgens echter niet op gericht om de oorzaken van problemen te achterhalen. De volgende stappen sturen de auditee richting het formuleren van helpende factoren. Wat maakt dat sommige onderdelen in het proces wél goed verlopen en welke succesfactoren hebben daartoe geleid? Vervolgens bekijken de auditee en auditor gezamenlijk hoe dat succes te gebruiken is om de praktijk nog verder te ontwikkelen. 

 Vertaling naar jouw praktijk
Wil je meer leren over het toepassen van de stappen uit het 5V-model om de audits in jouw organisatie aan te vullen met een waarderende insteek? Tijdens onze training ‘Waarderend auditen’ nemen onze trainers je hier stap voor stap in mee.  

  Meer weten over deze training en de mogelijkheden voor jou of jouw collega’s? 

Neem gerust contact met ons op via informatie@qacademie.nl of 088 1020 950.