Training Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit van zorg Naar een erkend en gedragen kwaliteitsbeleid door alle betrokkenen

Training Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg kenmerkte zich de afgelopen jaren veelal door richtlijnen, protocollen, standaardisatie en indicatoren. Dit heeft waardevolle verbeteringen opgeleverd. Tegelijkertijd bleek dat professionals aandacht en ruimte misten voor persoonsgerichte zorg en eigen regie. In haar nieuwe visie zet de Kwaliteitsraad daarom de (ervarings-) kennis van alle betrokkenen én het gesprek tussen zorgverlener en patiënt/cliënt centraal. Met als doel: samen reflecteren, leren en verbeteren. Aan zorgorganisaties nu de taak deze uitgangspunten te vertalen naar passend kwaliteitsbeleid, waarin het goede van het huidige kwaliteitsdenken behouden blijft én ruimte wordt gecreëerd voor persoonsgerichte zorg.

 • Wil je meer weten over het gedachtegoed van het nieuwe kwaliteitsdenken? En hoe je op basis hiervan visie en beleid kunt vormgeven voor jouw organisatie?

  Q-Academie organiseert de incompanytraining Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit. Je maakt kennis met de nieuwe visie op kwaliteit en doet inspiratie op voor de toepassing binnen jouw organisatie. Je leert stap voor stap hoe je deze nieuwe visie en jouw ideeën hierover, vertaalt naar een passend kwaliteitsbeleid voor jouw organisatie. We bespreken een aantal vernieuwende kwaliteitsinstrumenten en ideeën om zorgverleners en patiënten/cliënten te betrekken bij het vormgeven van kwaliteitsbeleid. Je gaat naar huis met een concreet actieplan.

  De Kwaliteitskeuken
  Tijdens de training ontvang je ons vernieuwde digitale receptenboek 'De Kwaliteitskeuken'. Dit boek bevat een overzichtelijk geheel van ideeën, methoden, zienswijzen en tips die inspireren om zelf met het nieuwe kwaliteitsdenken aan de slag te kunnen gaan.

  Op de website van Q-Consult Zorg beschrijven trainers Astrid Buysse en Marjolein Schimmel, de uitgangspunten en onze visie op het nieuwe kwaliteitsdenken.

 • Na afloop van de training:

  • Ken je de nieuwe visie op kwaliteit en heb je inzicht in de manier waarop elementen uit deze visie van meerwaarde kunnen zijn voor jouw organisatie.
  • Beschik je over praktische handvatten voor de vertaling van de nieuwe visie op kwaliteit, naar beleid dat aansluit bij de professionals, cliënten en/of patiënten van jouw organisatie.
  • Weet je op welke wijze je het kwaliteitssysteem van jouw organisatie kan vormgeven op basis van de nieuwe visie op kwaliteit.
 • Leren van het verleden 

  • Wat is het huidige kwaliteitsdenken? 
  • Hoe kenmerkt deze benadering zich? 
  • Hoe is deze benadering van kwaliteit ontstaan? 
  • Onvoorziene (negatieve) gevolgen van de huidige benadering van kwaliteit 
  • Elementen om te behouden uit de huidige benadering van kwaliteit 

  Het nieuwe kwaliteitsdenken  

  • Wat is nieuw en waar borduren we op voort? 
  • Wat spreekt aan in de visie en wat niet? 

  De belangrijkste elementen van het nieuwe kwaliteitsdenken  

  • Drie dimensies van kwaliteit van zorg 
  • Objectief: meetbare data. 
  • Subjectief: de ervaring van betrokkenen. 
  • Intersubjectief: de organisatie. 
  • De verschillende dimensies binnen zorgorganisaties. 
  • Persoonsgerichte zorg 
  • Samen leren en ontwikkelen 

  Van visie naar kwaliteitsbeleid 

  • Welke ontwikkelingen zie je binnen je organisatie? 
  • Welke elementen sluiten daarbij aan? 
  • Hoe vertaal je deze elementen naar kwaliteitsbeleid en doelstellingen passend bij jouw organisatie? 
  • Hoe kies je de juiste kwaliteitsinstrumenten? 

  Van beleid naar primair proces 

  • Doorvertaling visie tot in het primair proces 
  • Hoe betrek je zorgprofessionals, patiënten en cliënten? 
  • Hoe creëer je een leerklimaat waarin continu samen leren & verbeteren centraal staat? 

  Inzicht in (nieuwe) kwaliteitsinstrumenten 

  • Korte kennismaking met o.a.: 
  • Safety II 
  • Beelden van kwaliteit 
  • Het nieuwe kwaliteitsdenken en de toetsing voor accreditaties 

  Persoonlijk actieplan 

  • Hoe en met wie ga je aan de slag met het herijken van de visie op kwaliteit? 
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Hoofden kwaliteit en veiligheid, directie, strategisch adviseurs, kwaliteitsadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen, medisch specialisten met aandachtsgebied kwaliteit.

  Trainers: onze trainingen worden verzorgd door trainers die veelal als consultant van Q-Consult Zorg werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties. Zij kennen de dagelijkse praktijk van binnenuit en werken aan vergelijkbare vraagstukken rondom het vormgeven van passend kwaliteitsbeleid, waaronder in de rol van manager kwaliteit en veiligheid, kwaliteitsadviseur en projectleider. Hun kennis, ervaring en didactische vaardigheden zetten zij effectief in tijdens deze training.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.