Trainingen & opleidingen
Kies hier je sector
Kies hier je thema
 • Zomerworkshop Wetgeving en financiering GGZ en FZ
  Workshop
  01-08-2023

  Nu voor de Last Minute aanbieding van €255,- p.p.

  Is de bekostigingssystematiek van de GGZ en FZ nieuw voor jou, en ben je op zoek naar een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen? Volg dan deze basisworkshop! Zodat je inzicht krijgt in de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de GGZ en FZ.

  Direct inschrijven voor deze zomerworkshop 👉

  Meer info
 • Zomerworkshop Wetgeving en financiering ziekenhuiszorg
  Workshop
  08-08-2023

  Nu voor de Last Minute aanbieding van 255,- p.p.

  Is de bekostigingssystematiek van de ziekenhuiszorg nieuw voor jou, en ben je op zoek naar een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen? Volg dan deze basisworkshop! En krijg inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de ziekenhuiszorg.

  Direct inschrijven voor deze zomerworkshop 👉

  Meer info
 • Zomerworkshop Wetgeving en financiering langdurige zorg
  Workshop
  08-08-2023

  Nu voor de Last Minute aanbieding van €255,- p.p.

  Is de bekostigingssystematiek van de langdurige zorg nieuw voor jou en ben je op zoek naar een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving, financieringsvormen en aanverwante ontwikkelingen? Volg dan deze basisworkshop! Zodat je inzicht krijgt in de belangrijkste wet- en regelgeving en financieringsstromen in de langdurige zorg.

  Direct inschrijven voor deze zomerworkshop 👉

  Meer info
 • Post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet
  Opleiding
  15-09-2023

  Het werkveld van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet verandert snel en ingrijpend en de eisen die aan jou als professional worden gesteld, zijn hoog. Van jou worden een professionele houding, inhoudelijke kennis en effectieve gespreksvaardigheden verwacht. De indicerende gesprekken zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het realiseren van het juiste plan.

  Meer info
 • Slim onderweg met de AVG in de zorg
  Training
  28-09-2023

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Privacywet) van toepassing. Deze AVG brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor zorgverleners. In de gezondheidszorg wordt nogal wat data gebruikt. Data over patiënten en aandoeningen helpen zorgverleners hun dienstverlening beter te kunnen uitvoeren. Het gebruik rond deze gegevens is onderhevig aan regelgeving. Met de komst van de nieuwe Privacywet is het van belang exact te weten hoe deze toegepast en bewaakt dient te worden binnen jouw eigen zorginstelling.

  Meer info
 • Training Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg
  Training
  Start 02-10-2023

  Managers in de zorg worden bijna dagelijks geconfronteerd met financiële termen en bedrijfseconomische kwesties. Van jou wordt verwacht dat je financiële overzichten begrijpt, dat je budgetten kunt opstellen en kunt sturen op cijfers. Wil je grip hebben op de financiën? En wil je dezelfde taal spreken als de financiële managers binnen jouw organisatie?

  Meer info
 • Training Sturen op kwaliteit in de zorg
  Training
  Start 09-10-2023

  Ken je dat gevoel van niet ‘in control’ zijn? Het gevoel dat je niet genoeg inzicht in en invloed hebt op de stand van zaken binnen jouw organisatie of afdeling. En merk je dat je wel veel (kwaliteits)data of –informatie tot je beschikking hebt, maar niet altijd weet wat je hiermee aanmoet? Om jouw afdelings- en organisatiedoelen te kunnen realiseren, is sturing op basis van behaalde resultaten noodzakelijk. Leer welke stappen je (samen met jouw team) kunt nemen om grip terug te krijgen.

  Meer info
 • Training Administratieve organisatie en interne beheersing
  Training
  31-10-2023

  Ontwikkelingen als Horizontaal Toezicht brengen met zich mee dat er steeds meer nadruk komt te liggen op risicobeheersing en continu verbeteren. Van interne controle (IC) naar interne beheersing (IB), op basis van een actuele en geborgde administratieve organisatie (AO). Hoe maak je nu de vertaling van deze landelijke ontwikkelingen naar jouw organisatie? En misschien nog wel belangrijker, hoe neem je de rest van de organisatie hierin mee?

  Meer info
 • Cursus Slim roosteren in de zorg
  Cursus
  Start 02-11-2023

  Ben jij planner in de zorg? Het blijft een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen zorgvraag, personeelsaanbod en de wensen van medewerkers. De bezuinigingen in de sector vragen om een efficiënte personeelsplanning. Wat zijn de meest voorkomende knelpunten bij rooster maken en roosterverwerking? Hoe weet je welke personele formatie nodig is om het hele jaar de juiste bezetting te realiseren? Met welke regelgeving moet je rekening houden? Het maken van een roosterplanning is niet eenvoudig. Hoe bereik je de meest optimale inzet van medewerkers?

  Meer info
 • Basiscursus NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg
  Basiscursus
  10-11-2023

  In deze ééndaagse cursus raak je vertrouwd met de NEN 7510: de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Je krijgt inzicht in belang en noodzaak van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.  

  Meer info