Training Samen Beslissen in (lastige) praktijksituaties Gesprekstechnieken binnen de relatie zorgprofessional-patiënt/cliënt

Training Samen Beslissen in (lastige) praktijksituaties

Goede zorg is zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgvrager. Gezamenlijke besluitvorming tussen zorgprofessional en patiënt of cliënt over de best passende zorg of behandeling is daarbij essentieel. Veel zorgverleners richten hun gesprekken hier al op in. Tegelijkertijd brengt de praktijk uitdagende vraagstukken met zich mee. Hoe sluit je aan bij de behoeften van de patiënt of cliënt zonder je eigen professionaliteit uit het oog te verliezen? Welke invloed hebben jouw onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties op de gesprekken en hoe ga je daarmee om?

 • Wat is Samen Beslissen?

  In het proces van Samen Beslissen sta je stil bij de behoeften de patiënt of cliënt. Je deelt jouw professionele kennis, luistert en stelt vragen over wat de patiënt of cliënt belangrijk vindt. Zo kom je gezamenlijk tot een passend besluit waarin jouw perspectief even zwaar weegt als het patiënt-/ cliëntperspectief. Dit is niet altijd eenvoudig. Waar sommige zorgvragers voor zichzelf geen rol zien in de besluitvorming, hebben anderen op basis van zelf gevonden bronnen al concrete ideeën over mogelijke behandeling of begeleiding. Het meenemen van verschillende soorten patiënten en cliënten richting gezamenlijke besluitvorming is maatwerk en vraagt dus om verdiepende gespreks- en communicatievaardigheden.

  Over de training Samen Beslissen: gespreksvaardigheden voor de zorgprofessional

  Ben jij al gestart met Samen Beslissen en wil je meer uit deze gesprekken halen?
  Q-Academie organiseert een interactieve training, waarin complexe praktijksituaties en verdiepende gespreksvaardigheden centraal staan. We starten met een online module. Daarin doorloop je het proces van Samen Beslissen aan de hand van theorie en verschillende opdrachten. Tijdens de fysieke training gaan we dieper in op de uitdagende situaties met betrekking tot Samen Beslissen en krijg je de gelegenheid je vaardigheden te oefenen met een trainingsacteur. De gesprekken zijn gebaseerd op casuïstiek uit jouw eigen praktijk. Na ieder gesprek is er ruimte voor reflectie en feedback. Vervolgens breng je het geleerde direct in de praktijk tijdens een tweede oefengesprek en krijg je opnieuw feedback. Je krijgt diverse tips en handvatten om zelf de volgende stap te zetten!

  Op onze webpagina ‘Trainen met een trainingsacteur’ lees je hoe wij trainingsacteurs inzetten tijdens onze trainingen.

  Paul Bus, MDL-arts Laurentius Ziekenhuis over de training Samen Beslissen:

  “Deze training houdt je een spiegel voor. Je denkt dat je het al goed doet, maar er zijn altijd leermomenten. Je kunt tijdens de training gesprekken observeren bij anderen, dat helpt, maar ik vind dat iedereen op de stoel tegenover de trainingsacteur moet gaan zitten. Je gaat dan pas zelf proeven waar je leermomenten liggen. Ik heb nu geleerd om de patiënt niet te overladen met een lawine aan informatie en meer te luisteren. Ik merk echt een verandering in mijn spreekkamer. Met samen beslissen creëer je een win-win situatie: de patiënt is therapietrouw en jij hebt een mooier eindresultaat.”

  Meer lezen over wat deze training het Laurentius ziekenhuis heeft gebracht?

  Samen Beslissen in verschillende zorgsectoren en bij verschillende doelgroepen

  Samen Beslissen is van meerwaarde in alle sectoren van de zorg, bij alle patiënten en cliënten. Natuurlijk heeft iedere sector zijn eigen uitdagingen die vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Daarom maken bij deze basistraining op maat voor jouw sector of patiënten -of cliëntengroep. Onze trainers hebben ruimte ervaring op het gebied van:

  • Samen Beslissen bij patiënten en cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid.
  • Samen Beslissen in de medisch specialistische zorg, GGZ en langdurige zorg.

  Verdiepingsmodule Samen Beslissen

  Samen Beslissen brengt voor sommige patiënten en cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid, een extra uitdaging met zich mee. Het nemen van een gezamenlijke beslissing met deze groep mensen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij een aparte verdiepingsmodule aan. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Na afloop van de training:

  • Heb je inzicht in de meerwaarde van Samen Beslissen voor jou als professional, de patiënt, cliënt en de gezondheidszorg.
  • Weet je hoe je de behoeften van verschillende soorten patiënten/cliënten achterhaalt.
  • Weet je hoe je patiënten/cliënten laat participeren in de besluitvorming.
  • Ben je bekend met verschillende instrumenten die het proces van Samen Beslissen ondersteunen.
  • Kun je omgaan met jouw eigen onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties en weet je welke rol die spelen in het proces van Samen Beslissen in jouw gesprekken.
  • Heb je handvatten voor en geoefend met lastige situaties en dilemma’s uit jouw eigen praktijk.
  • Ben je in staat om een volgende stap te zetten op het gebied van Samen Beslissen.
 • Online module

  Achtergrond Samen Beslissen

  • Wat verstaan we onder Samen Beslissen?
  • Meerwaarde van Samen Beslissen (o.a. betere therapietrouw en hogere patiënt-/cliënttevredenheid)
  • Win-win situatie

  Proces richting gezamenlijke besluitvorming

  • Rol van de zorgprofessional
  • Rol van de patiënt/cliënt
  • Hoe neem je patiënt/cliënt mee richting gezamenlijke besluitvorming?
  • Instrumenten die het proces ondersteunen

  Verschillende soorten patiënten en cliënten  

  • Introductie in patiënt-/cliënttypen
  • Hoe achterhaal je hun behoeften?

  Training op locatie

  Onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties

  • Welke onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties komen vanuit jezelf?
  • Welke rol laat je die spelen in het proces van Samen Beslissen?

  Oefenen met trainingsacteur

  • Voorbeeldgesprekken observeren
  • Gesprek oefenen op basis van complexe casus uit jouw eigen praktijk
  • Eigen reflectie op jouw gesprek
  • Feedback van trainingsacteur en collega’s
  • Vervolggesprek om het geleerde opnieuw in de praktijk te brengen
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, (huis)artsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH), POH-GGZ, psychologen en andere zorgprofessionals die een rol spelen in het proces van gezamenlijke besluitvorming met patiënten en cliënten.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Accreditatiepunten:

  • 4 punten (ABAN) voor medisch specialisten en huisartsen
  • 4 punten verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (V&VN)
  • 4 punten NAPA (physician assistants)
  • 4 punten voor NVvPO
  • 4 punten voor LV POH-GGZ
  • 2 punten voor LV POH-GGZ voor de online module

  Neem voor meer informatie contact met ons op.