Beslissen doe je Samen!

Gezamenlijke besluitvorming tussen zorgprofessional en patiënt of cliënt is essentieel voor het waarborgen van goede zorg. Maar hoe sluit je aan bij behoeften zonder je eigen professionaliteit uit het oog te verliezen? En in hoeverre hebben je eigen onbewuste voorkeuren, aannames en interpretaties invloed op de gesprekken met je patiënt of cliënt?

Belangrijk is de juiste mix van jouw professionele kennis, luisteren en vragen stellen over wat de patiënt of cliënt belangrijk vindt. In goed overleg kom je tot een passend besluit waarin het perspectief van jou als professional even zwaar weegt als het patiënt-/cliëntperspectief; Samen Beslissen!

Gesprekken hierover zijn niet altijd makkelijk en kunnen dan ook de nodige uitdagingen met zich mee brengen. De behoefte aan handvatten hiervoor onder professionals blijkt groot. De ontwikkeling van de interactieve training Samen Beslissen om in deze behoefte te voorzien vloeit hieruit voort. Een waardevolle tool binnen alle sectoren van de zorg.

Vanuit verschillende brillen nemen wij je graag mee hoe deze training wordt ervaren:

Natasja van den Ende, Zorgorganisatie Eerste Lijn aan het woord: “We zijn met Q-Academie in aanraking gekomen via het transmurale project keuzehulpen. Via dat project hebben we kunnen meekijken met de training Samen Beslissen. In het kader van de persoonsgerichte zorg zien we Samen Beslissen als een speerpunt en daarom vinden we het belangrijk om onze huisartspraktijken hierin te trainen. 

De training sprak ons aan omdat er met een trainingsacteur werd geoefend en we konden trainen met verschillende disciplines. Wij hebben met deze training huisartsen en praktijkondersteuners (2 verschillende disciplines) getraind.

Wij hebben deze training ervaren als een mooie combinatie van een e-learning waarin de theorie wordt behandeld en een fysieke training waarin wordt geoefend. Tijdens de fysieke training konden de deelnemers oefenen met het type patiënt waarbij zij het toepassen van Samen Beslissen lastig(er) vonden.”

Het interactieve aspect van deze training brengt een optimale leerervaring met zich mee. Juist ook door het trainen met trainingsacteurs. Een trainingsacteur is opgeleid om geloofwaardige gedragingen en emoties te vertonen, zonder het de professional onnodig te moeilijk of makkelijk te maken. Zij hebben veel ervaring met verschillende doelgroepen binnen de zorgsector wat maakt dat zij oefeningen neerzetten die de werkelijkheid optimaal simuleren.

“Tijdens de training speel ik het gedrag van een patiënt na waarvan je het lastig vind om mee on te gaan. Door hiermee te oefenen kun je ervaren hoe je eigen gedrag effect heeft op de ander. Dit leidt tot nieuwe inzichten waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.” Aldus trainingsacteur Margreet Pol.

Ook trainer Maaike Vermunt ziet de waardevolle effecten die de training heeft bij de verschillende deelnemers: “Bij Samen Beslissen is het belangrijk om te kijken hoe je vanuit verbinding in staat bent om ook je medisch advies te geven. Hoe meer je de patiënt het gevoel geeft dat je hem/ haar hoort, hoe meer ruimte er is om daarnaast je eigen visie neer te zetten.”

Samen Beslissen is van meerwaarde in alle sectoren van de zorg, bij alle patiënten en cliënten. Natuurlijk heeft iedere sector zijn eigen uitdagingen die vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Daarom maken wij deze basistraining op maat voor jouw sector, patiënten -of cliëntengroep. Onze trainers hebben ruimte ervaring op het gebied van:

  • Samen Beslissen bij patiënten en cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid.
  • Samen Beslissen in de medisch specialistische zorg, GGZ en langdurige zorg.

Spreekt dit je aan en wil jij hier ook mee aan de slag? Kijk dan op onze website voor meer informatie. Wij denken graag met je mee!