Systeembeoordeling 2.0 Vernieuwende quickscan voor een effectief kwaliteitssysteem

Systeembeoordeling 2.0

Faciliteert jouw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) het leveren van kwalitatieve en veilige zorg? Een systeembeoordeling of directiebeoordeling is een waardevol instrument om onderbouwde conclusies te trekken over de effectiviteit van dit KMS. Een dergelijke beoordeling is in meerdere normsystemen vereist (vb ISO en HKZ). In de praktijk wordt dit instrument nog vaak als een verplichting gezien, in plaats van juist een kans om te verbeteren. Zonde, want dat belemmert de mate waarin de organisatie de (kwaliteits)doelstellingen kan realiseren. De systeembeoordeling 2.0 (vernieuwde versie) is anders: door de interactieve en open insteek kom je samen met jouw (zorg)professionals tot nieuwe en concrete inzichten over hoe een KMS de goede zorg voor de cliënt/patiënt beter kan faciliteren. En krijg je inzichtelijk wat er voor nodig is om het KMS in de praktijk een samenhangend systeem te laten zijn dat ondersteunend is aan het werk en helpt bij het bereiken van kwaliteit/ambities/doelstellingen. In deze training leer je hoe je de systeembeoordeling 2.0 stapsgewijs zelf kunt uitvoeren.

 • Een systeembeoordeling is vaak de vervanger of onderdeel van de directiebeoordeling en heeft als doel om conclusies te trekken over de effectiviteit van het KMS. Deze quickscan wordt pas echt een succes als je afstapt van de papieren tijger en op een leuke en positieve manier input gaat ophalen over de werking van het KMS vanuit alle lagen van de organisatie (werkvloer, staf en ondersteunende afdelingen en management). Door de systeembeoordeling op deze manier uit te voeren, realiseer je het volgende:

  • De patiënt/cliënt staat in de gesprekken centraal. Bij de onderdelen van het KMS wordt gekeken waarom we iets doen, wat daarin wel/niet goed gaat en wat het resultaat ervan is voor de patiënt/cliënt of de (zorg)professional. Het KMS wordt daarmee veel tastbaarder.
  • Doordat de gesprekken multidisciplinair plaatsvinden, leren (zorg)professionals elkaar beter kennen en snapt bijvoorbeeld de werkvloer waar het management tegenaan loopt en vice versa.
  • De verbeterinformatie die het oplevert is integraal (vanuit diverse disciplines), praktisch en concreet en biedt ook prioritering in wat wel en niet op te pakken.
  • Het uitvoeren van een systeembeoordeling wordt zo uiteindelijk als waardevol en zinvol gezien, zowel op strategisch als operationeel niveau.

  De 2.0-aanpak
  Hoe zorg je ervoor dat je jouw systeembeoordeling naar een volgend niveau brengt? Q-Consult Zorg heeft hier een praktische en interactieve werkwijze voor ontwikkeld: systeembeoordeling 2.0. Tijdens de training leer je deze werkwijze stapsgewijs toe te passen in jouw eigen praktijk. Hierbij doe je niet enkel de benodigde kennis en vaardigheden op om de systeembeoordeling uit te voeren, maar gaan we ook dieper in op de ‘zachte kant’ van jouw rol als gespreksleider.

 • Na afloop van de training:

  • Begrijp je de meerwaarde van de nieuwe manier van het uitvoeren van de systeembeoordeling.
  • Ken je de werkwijze die door Q-Consult Zorg is ontwikkeld.
  • Kun je een systeembeoordeling 2.0 voorbereiden, uitvoeren en rapporteren.
  • Ben je je bewust van jouw rol als gespreksleider en kun je hierop anticiperen.
  • Bezit je de handvatten om met de systeembeoordeling tot waardevolle inzichten te komen die tot verbeteracties leiden.
 • Introductie systeembeoordeling 2.0

  • 1.0 vs. 2.0
  • Nut en noodzaak systeembeoordeling 2.0
  • Belang van interactie en van draagvlak voor een systeembeoordeling vanuit alle lagen van de organisatie

  Voorbereiding

  • Gesprekskader en focuspunten vaststellen
  • Korte documentanalyse
  • ‘Spin’ maken

  Groepsgesprekken

  • Rolverdeling
  • Opzet van groepsinterviews
  • Hoe beoordeel je de werking van een kwaliteitsinstrument?

  Jouw rol als gespreksleider

  • Open setting creëren
  • Gespreksvaardigheden: objectief en kritisch
  • Doorvragen naar basisoorzaken
  • Omgaan met (groeps)dynamieken die invloed hebben op het gesprek

  Rapportage

  • Rapportageformat
  • Rapporteren per kwaliteitsinstrument
  • Top- en verbeterpunten formuleren
  • Samenvatten van de rode draad
  • Reactie Raad van Bestuur
 • Deze training bieden wij incompany aan. Voorafgaand aan de training gaan wij met jou in gesprek om het kennisniveau van de deelnemers en de specifieke leerdoelen voor de groep vast te stellen. Wij maken het programma vervolgens op maat naar jouw wensen en naar de situatie binnen jouw organisatie en/of afdeling. Opdrachten en casussen worden gebaseerd op vraagstukken waar (jij en) jouw collega’s in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Op deze manier blijft de materie dus heel herkenbaar. Desgewenst kunnen er ook andere aanverwante onderwerpen in het programma worden verwerkt.

  Op onze incompany-pagina lees je meer over de mogelijkheden.

  Wij verzorgen onze incompanytrainingen ook online, met een live trainer. Online is net zoveel mogelijk in een training als offline: plenaire sessies, sessies en opdrachten in groepjes (break-out rooms) en verschillende discussie- en werkvormen. Wij garanderen dat deze online dag net zo interactief en effectief is als offline. De afgelopen maanden hebben wij veel instellingen naar volle tevredenheid online getraind.

  Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen binnen de zorg die zich bezighoudt met het uitvoeren van de systeembeoordeling en die dit meer wil inzetten als een instrument om kwaliteitsverbetering te realiseren. Denk aan kwaliteits- en beleidsadviseurs.

  Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een prijsvoorstel.

  Neem voor meer informatie contact met ons op.

  • Ervaringen van deelnemers aan deze training:
   • Enthousiasme van de trainers en praktische voorbeelden maakt de training interessant en geeft de theorie een extra dimensie.
   • Erg concreet en ruimte voor input van andere instellingen.
   • Enthousiaste trainers, deskundig en het snel in kunnen springen op actuele vragen met name het stukje m.b.t. de ervaren knelpunten vond ik een fijne meerwaarde.
   • Op duidelijke wijze een instrument aangereikt gekregen om de systeembeoordeling anders uit te voeren. Goede mix tussen theorie en interactief samenwerken met mede cursisten.
   • Afwisselend. Spin om onderwerpen/afbakening te doen is goed. Gesprekken ook mooi voor betrokkenheid binnen organisatie.
Ook interessant voor je?
 • Training (Ont)Regel de zorg
  Training Incompanytraining