Basiscursus NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg

Basiscursus NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg

In deze ééndaagse cursus raak je vertrouwd met de NEN 7510: de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Je krijgt inzicht in belang en noodzaak van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.  

 • In de gezondheidszorg zijn data steeds belangrijker. Informatie over patiënten en medische aandoeningen helpen zorgverleners om dubbele onderzoeken en medische fouten te voorkomen. Er worden in de zorgsector dan ook steeds meer data bewaard en gedeeld. Die informatie is voor het overgrote deel vertrouwelijk en dus is het niet vreemd dat zorginstellingen onder een vergrootglas liggen als het gaat om verantwoordelijk omgaan met deze data. Zorginstellingen willen er dan ook zeker van zijn dat ze ‘in control’ zijn over hun informatiehuishouding en dat laten zien aan patiënten en andere stakeholders. Daarvoor hebben zij het NEN 7510 certificaat nodig.

  NEN 7510
  De norm NEN 7510 is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse gezondheidszorg en bevat maatregelen die zorgverleners houvast geven bij het (controleerbaar) verantwoord omgaan met vertrouwelijke informatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de NEN 7510 en gebruikt de norm als kader om te toetsen of Nederlandse zorginstellingen informatiebeveiliging op de juiste manier hebben geregeld en geborgd.

  In de basiscursus NEN 7510 leren de deelnemers meer over informatiebeveiliging, het nut en de noodzaak van informatiebeveiliging in de zorg en de inhoud van de norm.
  De training is praktijkgericht. We gaan vooral in op de vertaling naar de eigen organisatie.

 • Na het volgen van deze cursus kunnen de deelnemers:

  • Nut en noodzaak van informatiebeveiliging in de zorg noemen;
  • De opzet van de norm NEN 7510 toelichten;
  • De eisen uit de NEN 7510 beschrijven en vertalen naar de eigen organisatie;
  • De voordelen van certificeren conform de norm NEN 7510 noemen;
  • Het proces van certificeren toelichten;
  • De functie en onderdelen van een informatiebeveiligingssysteem (ISMS) beschrijven;
  • De noodzaak van het belang van het bewustzijn van medewerkers toelichten.
 • Deze training wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner Kiwa Training.

  Voor wie is deze training bedoeld? Deze training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de norm NEN 7510. Te denken valt aan: auditoren, kwaliteitsmanagers, afdelingshoofden, zorgmanagers, beleidsmedewerkers en ICT-managers bij zorginstellingen en gerelateerde organisaties.

  Investering: € 495,- excl. btw per persoon. Deze investering is inclusief lesmateriaal en dagarrangement.

  Locatie: Nieuwegein

  Deelnamebewijs: na afloop van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. 

  Neem voor meer informatie contact met ons op.